Veekaitse temaatikat käsitlev teabepäev põllumajandustootjatele

keskkonnaamet

Keskkonnaamet korraldab Türil 12. novembril 2015. aastal algusega kell 10.00 veekaitse temaatikat käsitleva teabepäeva põllumajandustootjatele. Kavas on tutvustada veeseaduse põllumajanduse osa muudatusi, põllumajandusliku tegevuse mõju pinna- ja põhjavee kvaliteedile, Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala uue perioodi tegevuskava eelnõu ja eelmainitud ala laiendamise vajalikkust. Samuti käsitletakse veekogumite seisundeid ja tuuakse välja veekeskkonda enim mõjutavad rikkumised.

Teabepäeva päevakava

PALUME REGISTREERUDA JÄRGNEVAL LINGIL: registreeri ennast siin

Täiendav teave sisu osas:

veemajanduse koordinaator Milvi Aun, milvi.aun@keskkonnaamet.ee, tel 505 4935

Täiendav teave korralduse osas:

keskkonnahariduse peaspetsialist Piret Eensoo, piret.eensoo@keskkonnaamet.ee, tel 5306 5044

 


Kommenteerimine on suletud.