Euroopa Ühendus

Euroopa Liit (European Union)
http://europa.eu.int

Euroopa Parlament (European Parliament)
http://www.europarl.eu.int

Euroopa Liidu Nõukogu (Council of the European Union)
http://ue.eu.int

Euroopa Komisjon (European Commission)
http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

Põllumajanduse Peadirektoraat (Agriculture Directorate-General)
http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm

Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus (EUR-OP)
http://eur-op.eu.int
http://eur-op.eu.int/general/en/opnews.htm