Riigikogu valimiste eelsed kohtumised erakondade esindajatega.

325px-Keskerakond_logo.svg9. detsembril kohtusid Eesti Põllumeeste Keskliidu president Juhan Särgava, juhatuse liikmed Ann Riisenberg ja Kalev Kreegipuu ning EPK-s Eesti Linnukasvatajate Seltsi esindav Andres Veide, Toompeal Eesti Keskerakonna esindajatega.

Keskerakonna poolt osalesid kohtumisel Riigikogu maaelukomisjoni liige Siret Kotka, põhiseaduskomisjoni liige Tarmo Tamm ja Maarahva kongressi volikogu esimees Arvo Sarapuu

Kohtumisel käsitleti teemasid, mida Keskerakond põllumajanduse ja maaelu osas kavatseb kajastada oma valimisplatvormis, millega minnakse 2015 aasta 1. märtsil toimuvatele Riigikogu valimistele.

Keskerakonna esindajad tutvustasid erakonna põllumajanduspoliitilisi seisukohti ja andsid hinnangu selles valdkonnas toimunule.

EPK esindajad tänasid Keskerakonda Riigikogus 2015 aasta eelarve menetlemisel tehtud ettepanekute eest siseriikliku põllumajandustoetuse viimiseks eelarvesse EL poolt poolt lubatud mahus. Kahjuks ei leidnud see ettepanek toetamist koalitsioonierakondade poolt.

Tutvustati põllumeeste hulgas läbiviidud kriisiküsitluse esialgseid kokkuvõtteid. Soovitati täpsustada ja täiendada põllumajandusteemasid käsitlevat osa erakonna valimisplatvormis. Eelkõige võiks seda teha põllumajandustootmise konkurentsivõimet ning keskkonnahoiu ja ettevõtluse tasakaalu silmas pidades.

Kohtumisel osalejad leidsid, et edaspidi oleks vajalik tihedam informatsiooni ja arvamuste vahetus. Seda nii vahetute kohtumiste kaudu kui elektroonilisi suhtlemiskanaleid kasutades.

reform16. detsembril kohtuti samas koosseisus Riigikogu liikmetega Eesti Reformierkonnast.

Reformierakonda esindasid erakonna peasekretär Martin Kukk, maaelukomisjoni liikmed Meelis Mälberg ja Kalev Lillo ning keskkonnakomisjoni liige Aivar Rosenberg.

Ka sellel kohtumisel oli põhiteemaks erakonna valimisprogrammis põllumajanduse ja maaelu kohta sisalduv. Paljudes küsimustes kattuvad Reformierakonna seisukohad EPK omadega. Kohtumisel osalejad nentisid, et põllumajandusettevõtjate jaoks on väga oluline, et ebavõrdsete Euroopa Liidu ja riigisiseste toetustega ei tekitataks ebavõrdseid konkurentsitingimusi.

Rõhutati, et väga tähtis on kehtestada looduskeskkonna kaitseks sellised piirangud, mis tagaksid keskkonnaseisundi säilumise ja paranemise. Samas tuleks ka nende reeglite puhul vältida meie ettevõtjate sattumist halvematesse konkurentsitingimustesse  ning võrreldes teiste riikidega oluliselt karmimate piirangute kehtestamist..

On teada, et Reformierakond on olnud vastu EL poolt lubatud siseriiklike üleminekutoetuste (top-up) maksmisele ka praegusel kriisiperioodil. Küsimusele, kas top-up-i maksmine on nende jaoks täielikult välistatud, vastasid kohtumisel osalenud erakonna esindajad, et nii see ei ole. Samas jäi vastuseta küsimus, millise olukorra saabudes võiks siseriiklik toetus rakenduda.

 

Eesti Põllumeeste Keskliit on teinud valimiseelseteks kohtumisteks ettepaneku kõigile praegu Riigikogus esindatud erakondadele.

Kontakte on olnud ka seni Riigikogusse mittekuuluvate erakondade esindajatega.


Kommenteerimine on suletud.