Põllumajandusvaldkonna kutseeksamid oktoobris

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda annab teada, et järjekordsed kutseeksamid toimuvad oktoobris 2017 alljärgnevalt:

1. Taimekasvataja, tase 4 – Olustvere TMKs

Erialaeksam 27.10.2017 algusega kell 08:30, õppetalus

hindamiskomisjoni liikmed: Miralda Paivel Olustvere TMK kutseõpetaja, Margus Lepp Voore Farm OÜ taimekasvatusjuht, Ando Adamson Auksi-Kooli talu peremees

2. Veisekasvataja, tase 4 – Olustvere TMKs

Erialaeksam 26.10.2017 algusega kell 9:00, Saimre OÜ veisefarmis

hindamiskomisjoni liikmed: Marika Oeselg Olustvere TMK kutseõpetaja, Ivi Randmaa Saimre OÜ veisekasvatusjuht, Jaana Kala konsulent

3. Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – Olustvere TMKs

Erialaeksam 27.10.2017 algusega kell 10:00, kooli õppetalu tallis

hindamiskomisjoni liikmed: Marika Oeselg Olustvere TMK kutseõpetaja, Inga Ots kutseõpetaja, Jaana Kala konsulent

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (taimekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (veisekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (lamba- ja kitsekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Kutse taotlemise tasu:

Taimekasvataja, tase 4 – 115 €, kutsekooli lõpetajale 100€

Veisekasvataja, tase 4 – 115 €, kutsekooli lõpetajale 100€

Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 115 €, kutsekooli lõpetajale 100€

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja SEB arveldusarvele: EE70 1010 0020 4656 2008

Makse selgitusse palume märkida ära kindlastu “kutse taotlemise tasu” ja inimese nimi kelle eest on makse tehtud!

Dokumendid saata aadressile:

“Kutsetaotlemine”

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

J. Vilmsi 53 g

Tallinn 10147

või e-postile digitaalselt allkirjastatuna: ann.riisenberg@epkk.ee


Kommenteerimine on suletud.