Põllumajandusvaldkonna kutseeksamid oktoobris

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda annab teada, et järjekordsed kutseeksamid toimuvad oktoobris 2019 alljärgnevalt:

1. Taimekasvataja, tase 4 – Olustvere TMKs

Erialaeksam 25.10.2019 algusega kell 09:00 õppetalus

Hindamiskomisjoni liikmed: Ando Adamson (Auksi Agro OÜ), Margus Lepp (Voore Farmid OÜ), Miralda Paivel (Olustvere TMK)

2. Veisekasvataja, tase 4 – Olustvere TMKs

Erialaeksam 25.10.2019 algusega kell 8:00 Saimre OÜ veisefarmis

Hindamiskomisjoni liikmed: Ivi Randmaa (Saimre OÜ), Jaana Kala (Agro Konsulent MTÜ), Marika Oeselg (Olustvere TMK),

3. Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – Olustvere TMKs

Erialaeksam 25.10.2019 algusega kell 11:00 kooli õppetalus

Hindamiskomisjoni liikmed: Inga Ots (kutseõpetaja), Jaana Kala (Agro Konsulent MTÜ), Marika Oeselg (Olustvere TMK),

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapiavalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab taimekasvataja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Veisekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab loomakasvataja, tase 4 kutsestandardi veisekasvataja spetsialiseerumise järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab loomakasvataja, tase 4 kutsestandardi lamba- ja kitsekasvataja spetsialiseerumise järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Kutse taotlemise tasu:                                       Tasu kooli lõpetamisel:

Taimekasvataja, tase 4 – 118 €                               Taimekasvataja, tase 4 – 100 €

Veisekasvataja, tase 4 – 118 €                                 Veisekasvataja, tase 4 – 100 €

Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 118 €               Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 100 €

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda arveldusarvele:
EE701010002046562008 (SEB pank)

Makse selgitusse palume märkida “Kutse taotlemise tasu” ja inimese nimi kelle eest makse on tehtud!

Dokumendid saata hiljemalt 07. oktoobriks 2019.a aadressile:

“Kutsetaotlemine”
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Pärnu mnt 141, Delta Plaza
Tallinn 11314

või digitaalselt allkirjastatuna e-postile : katrin@epkk.ee


Kommenteerimine on suletud.