Põllumajandusvaldkonna kutseeksamid mais-juunis 2015

2014-06-12 14.59.37

 

 

 

Eesti Põllumeeste Keskliit annab teada, et järjekordsed põllumajandusvaldkonna kutseeksamid toimuvad mais ja juunis 2015 alljärgnevalt:

1. Põllumajandustöötaja, tase 4 (taimekasvataja) – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 15.06.2015, algusega kell 09:00, tehnikamajas.

Kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (taimekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia

2. Põllumajandustöötaja, tase 4 (veisekasvataja) – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 15.06.2015, algusega kell 09:00, õppelaudas.

Kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (veisekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia

3. Hobuhooldaja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 15. 06 ja 16.06.2015, algusega kell 09:00, Järvamaa KHK õpiosakonnas, algusega kell 09:00

Kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab hobuhooldaja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

4. Põllumajandustootja, tase 5 (taimekasvatusspetsialist)Olustvere TMK-s 18.06 ja 19.06.

Kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab taimekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Konsultatsioonid 16.-17 juuni alates 8:00 masinate/tehnikaga tutvumine. Miralda Paivel 5167739

5. Põllumajandustootja, tase 5 (veisekasvatusspetsialist)Olustvere TMK-s 18.06 ja 19.06. 2015

Kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

6. Põllumajandustootja, tase 5 (lamba- ja kitsekasvatusspetsialist)

a) Järvmaa KHK Särevere õpiosakond 11.05 äriplaani kaitsmine, 12.05 2015 erialane kutseeksam,

b) Olustvere TMK-s 18.06 ja 19.06.2015

Kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

7. Põllumajandustootja, tase 5 (hobusekasvatusspetsialist) Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 16.06.2015, talli õppeklassis

Kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab hobusekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Kutse taotlemise tasu:

Põllumajandustöötaja, tase 4– 200 €

Põllumajandustootja, tase 5 – 200 €

Hobuhooldaja, tase 4 – 200 €

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliidu SEB arveldusarvele: EE431010002019842001

Makse selgitusse palume märkida ära kindlastu “kutse taotlemise tasu” ja inimese nimi kelle eest on makse tehtud!

Dokumendid saata aadressile:

“Kutsetaotlemine”

Eesti Põllumeeste Keskliit

J. Vilmsi 53 g

Tallinn 10147

või e-postile digitaalselt allkirjastatuna: info@eptk.ee

hiljemalt 26. aprilliks.2015. aastaks,

 

Lisainfo:

Ann Riisenberg

52 45 875

info@eptk.ee


Kommenteerimine on suletud.