Põllumajandustöötaja osakutse LÜPSJA

JKHKPõllumajandustöötaja Osakutse LÜPSJA

Õppeliik: neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)

Õppevorm: töökohapõhine õpe

Nõuded õpingute alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppeaeg: 4 kuud

2015/2016 õa õppesessioonide ajad koolis:

8.02 ja 22.02.2016, 07-8.03 ja 28.03.2016, 11.04 ja 25.04.2016, 09.05 ja 23.05.2016

Omandatavad erialamoodulid: Lüpsmine, loomade söötmine, loomade hooldamine, loomade tervishoid, loomade karjatamine Õpingute lõppedes on võimalus sooritada põllumajandustöötaja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni, lüpsja osakutse, eksam

Põllumajandustöötaja, tase 4 veisekasvataja (lüpsja osakutse) põhilisteks tööülesandeks on lüpsmine, lisaks hoolitseb ta loomade heaolu eest, järgib loomade tervisliku seisundit ning vajadusel hooldab ja söödab loomi

Õppetöö toimub töökohapõhise õppe vormis millest 2/3 õppest sooritatakse töökohas ning 1/3 õppest koolis.

Lüpsja osakutsel on võimalus õppida ka ilma põhihariduse nõudeta, 3 kutseõppe tasemel!

Õppetöö on õppijale tasuta!

Lisainfo töökohapõhise õppe kohta:

  • Töökohapõhine õpe toimub 75% ulatuses ettevõttes või asutuses, kus õppija täidab tööülesandeid ja 25% ulatuses koolis
  • Õpe toimub kooli õppekava alusel
  • Praktikakoht (töökoht)  maksab õppijale tasu tööülesannete täitmise eest praktikakohas toimuval õppeperioodil vähemalt valitsuse kehtestatud tunnipalga alammäära ulatuses.
  • Kool ja praktikakoht tagavad õppija juhendamise. Ühel juhendajal võib samaaegselt olla kuni neli juhendatavat õppijat
  • Kool kannab praktikakohale üle kuni 50% koolituskoha maksumusest õppija juhendamise kulude katmiseks
  • Praktikakoht tagab õppijale töökohapõhise õppe praktikakohas toimuvatel perioodidel töökoha, vajalikud materjalid, töövahendid ja tööohutuse

 

Järvamaa KHK-l on võimalus õpetada töökohapõhises õppes põllumajandusmasinatega töötaja osakutset. Selle raames õpitakse põllumajandusmasinatega töötamist, masinate- ja seadmete hooldamist ning T-kategooria mootorsõiduki juhtimist.

Lisainfo: Külli Marrandi Põllumajandusõppe osakonna juhataja kylli.marrandi@jkhk.ee, te 5345 0406


Kommenteerimine on suletud.