Põllumajanduse pindalatoetuste väljamaksmise hilinemine tekitaks mitme miljoni euro suuruse kahju ja külvaks segadust

EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA
EESTI PÕLLUMEESTE KESKLIIT
EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT
PRESSITEADE
27. aprill 2015
Põllumajanduse pindalatoetuste väljamaksmise hilinemine  tekitaks mitme miljoni euro suuruse kahju ja külvaks segadust
Esmaspäeval Riigikogu Maaelukomisjoni istungil osalenud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektor Jaan Kallas avaldas muret, et PRIA ei suuda ühtse pindalatoetuse väljamakseid teha detsembris, nagu on see tavapäraselt toimunud, vaid peab tõenäoliseks maksete edasilükkumist veebruarisse.
Eesti põllumajandusorganisatsioonid kutsuvad valitsust, põllumajandusministeeriumit ja PRIA-t otsustavalt tegutsema selle nimel, et otsetoetuste väljamaksete hilinemist ei toimuks. Väljamaksete hilinemine paneks keerulise turuolukorra tõttu raskuste all ägavad põllumajandustootjad veelgi halvemasse majanduslikku olukorda ning seaks kahtluse alla paljude põllumajandusettevõtete ja talude maksevõime.
Kuigi põllumajandus-kaubanduskoda, põllumeeste keskliit ja talupidajate keskliit mõistavad, et otsetoetuste süsteemi rakendamine on põllumajanduspoliitika reformi käigus muudetud äärmiselt bürokraatlikuks, siis ei tohi see põhjustada viivitusi väljamaksetes. Põllumajandusettevõtted on oma rahavoogude planeerimisel ja laenulepingute sõlmimisel lähtunud kindlast teadmisest, et pindalatoetuste maksmine toimub tavapäraselt detsembri alguses.
Toetuste väljamaksete hilinemine muudaks äärmiselt keeruliseks võlausaldajatega sõlmitud lepingute täitmise ning põhjustaks tootjatele finantskulu, mis tuleneb täiendavast intressikulust ja lepingute muutmise tasust. Maksete edasilükkumine mõjutaks tuhandeid Eesti põllumajandusettevõtteid ja põhjustaks sektoris korraliku segaduse. Väljamaksete viibimine kolme kuu võrra tekitab põllumajandusettevõtetele hinnanguliselt kuni 2 miljonit euro ulatuses täiendavaid otseseid finantskulusid.
Ühtlasi tuleb märkida, et uuendatud otsetoetuste rakendamine põhjustab lisaks PRIA-le ka kõikidele tootjatele täiendavat halduskoormust ja sellest tekkivaid kulusid ning riske.
Valitsus on oma senistes otsustes sisuliselt täielikult ignoreerinud Venemaa impordikeelu tõttu põllumajandustootjatele tekkinud kahjude leevendamise meetmeid, mistõttu võimendaks aasta lõpuks kavandatud pindalatoetuste väljamaksete hilinemine põllumajandussektori ettevõtte finantsprobleeme ja annaks täiendava tõuke ettevõtete tegevuse lõpetamiseks.
Lisainfo:
Kalev Kreegipuu, Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees, info@eptk.ee, tel 512 6185
Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja, info@epkk.ee, tel 520 5857
Kalle Hamburg, Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse esimees, kalle@talullit.ee , tel 50 55 880

 


Kommenteerimine on suletud.