MIKS AINULT EESTI KEELDUB OMA PÕLLUMEESTE AITAMISEST ?

Riiklik üleminekutoetus SAPS-i (ühtse pindalatoetuse kava) rakendavates liikmesriikides.

On arusaadav et inimesed, kes ei hooma põllumajandustootmise eripära ning ei tunne maailmas ja Euroopas toimivaid keerulisi toetussüsteeme, ei mõista ka põllumeeste nõudmisi. Kõige lihtsam on ehk neist aru saada võrreldes meie situatsiooni naaberriikidega. Olgu siis ka siinkohal lisatud tabel, mis näitab, kuidas on otsustatud maksta siseriiklikke toetusi teistes Euroopa Liidu uutes liikmesriikides.

Tabel on koostatud teiste riikide põllumeeste organisatsioonidest ja põllumajandusministeeriumist saadud info baasil.

Liikmesriik Sektorid  Eelarve 2015 aastal
Poola Tubakas Maksimaalsete 2013 a piirmäärade ulatuses
Ungari Lihaveised , ekstensiivne veisekasvatus, piimaveised, uted, tubakas Kokku ca 90 miljonit eurot.
Bulgaaria Veised (lahtiseotud).Kitsed/lambad (seotud)Tubakas (lahtiseotud). Maksimaalselt lubatud tasemel
Slovakkia Veise, lamba ja kitse pindalamakse, humal Meile teadaolevalt 6 miljonit eurot.
Läti Jätkavad eelmise perioodi skeemidega 39% maksimaalselt lubatud 42,9 miljonist, ehk 16,7 miljonit eurot.
Rumeenia Kariloomad ja köögiviljakasvatus. Maksimaalselt lubatud tasemetel.
Tšehhi Pindalamakse, humal, kartulid, veised, lambad-kitsed ja ammlehmad. Maksimaalselt lubatud tasemetel.
Leedu Põllukultuurid, proteiinkultuurid, veised, ammlehmad, piimalehmad, uted, pullid Maksimaalselt lubatud tasemel 103 miljonit eurot.Täies mahus maksvad piimalehmadele ca 18 mln € ja uttedele 200 tuh €.Teistele vähendatud mahus.

Nagu tähelepanelik lugeja märkab puuduvad tabelist Eesti ja Küpros, kes uutest liikmesriikidest ainsatena on otsustanud siseriiklikke toetusi üldse mitte maksta. Eestile maksimaalselt lubatud maht 2015 aastal oleks olnud 23,013 miljonit eurot.

 

Eestile lubatud maksimaalselt võimalik siseriiklike üleminekutoetuste summad, miljonit eurot.

2015

2016 2017 2018 2019

2020

% baastasemest vastavalt EL eelnõule juuli 2013

75

70 65 60 55

50

Summa baastasemest vastavalt EL eelnõule

23 013 750

21 479 500 19 945 250 18 411 000 16 876 750

15 342 500

Kas see raha ka põllumeesteni jõuab, sõltub poliitilistest otsustest – eelkõige Vabariigi Valitsusest ja Riigikogust.


Kommenteerimine on suletud.