MELA põllumajandusmessil sõlmisid Eesti ja Saksa põllumehed koostöölepingu

Koostöölepingu allkirjastamine

MELA põllumajandusmess leidis aset 11.-14. septembril Mühlengeezis Meklenburg-Vorpommeri liidumaal. Juba 24. korda toimuvast messist võtsid osa üle 1000 eksponenti ja rohkem kui 70000 külalist. Messi raames pikendati pidulikult ka Eesti ja Saksa põllumeeste liitude vahelist koostöölepingut, mille allkirjastasid Meklenburg-Vorpommeri Põllumeeste Liidu president Rainer Tietböhl ja Eesti Põllumeeste Keskliidu president Juhan Särgava.

Mess avati traditsiooniliselt tuvide lendulaskmisega. Lisaks põllumajandust, loodust ja keskkonda puudutavatele teemadele mainisid kõik esinejad oma avakõnes võimalikult kiiresti lahendust vajava punktina Venemaa sanktsioonide tagajärjel tekkinud üha süvenevat kriisi põllumajandussfääris.

„Meil tuleb leida tagasitee koostööd toetavate suhete juurde,“ ütles Meklenburg-Vorpommeri liidumaa peaminister Erwin Sellering, meenutades täpselt kolmteist aastat tagasi toimunud 11. septembri sündmusi Ameerika Ühendriikides, mis muutsid maailma. Dialoogi vajadust välispoliitilisel maastikul rõhutas oma avasõnas ka Meklenburg-Vorpommeri Põllumeeste Liidu president Rainer Tietböhl, kutsudes tungivalt poliitikuid üles, taastamaks heanaaberlikke ja kaubanduslikke suhteid idaturuga. „Meid aitab edasi ainult koostöö ja mitte vastandumine,“ ütles Tietböhl.

Messil sai tutvuda põllumajandus- ja kommunaaltehnikaga, toidu teemaga (sh. mahetoiduga), metsanduse, jahinduse ja aiandusega, innovatiivsete põllumajanduslike lahenduste ja alternatiivenergia võimalustega.

Eestist külastas messi 9-liikmeline põllumeeste delegatsioon, eesotsas Eesti Põllumeeste Keskliidu presidendi Juhan Särgavaga ja tegevjuhi Kalev Kreegipuuga. Messi raames pikendasid Eesti Põllumeeste Keskliit ja Meklenburg-Vorpommeri Põllumeeste Liit koostööalast lepingut kogemuste vahetamiseks ja edasiseks heasoovlikuks kööstööks. „Lepingust vähem tähtsam pole asjaolu, et saame ka tulevikus pidada oma Saksa kolleegidega ausat ja silmast silma dialoogi, kuulates ära nii üksteise võimalused kui ka probleemkohad,“ võttis lepingu sisu lühidalt kokku EPK president Juhan Särgava.

Lisaks messile külastas Eesti delegatsioon kohalikke põllumajandusettevõtteid.


Kommenteerimine on suletud.