Maaelu arengukavad

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) ja maaelu arengu strateegia (MAS)

maaelu_logoEesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) on suunatud Eesti põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmisele, keskkonna ja paikkonna parandamisele, maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse mitmekesistamisele, võttes arvesse Eesti maaelu omanäolisust. Aastatel 2007–2013 on Eestil MAK-i raames võimalik kasutada ligikaudu 14,62 miljardit krooni avaliku sektori toetusraha põllumajanduse ja maaelu arengu toetamiseks.
Euroopa Komisjoni maaelu arengu komitee kiitis Eesti maaelu arengukava 2007-2013 heaks 20. novembril 2007. Lõpliku Euroopa Komisjoni poolse heakskiidu sai MAK 29. novembril 2007.

Täpsem info Põllumajandusministeeriumi kodulehelt http://www.agri.ee/mak

MAK 2007-2013 eelnõu

Põllumajandusministeerium on avalikkusele tutvumiseks välja pannud MAK 2007-2013 eelnõu, mille terviktekstiga saab tutvuda aadressil http://www.agri.ee/index.php/14602/.

Siin on saadaval väljavõtted arengukavast

MAK 2007-2013 eelnõu MEETMED
MAK 2007-2013 eelnõu RESSURSID
MAK 2007-2013 eelnõu RAHASTAMINE