Koostöö

Eesti Põllumeeste Keskliidu partnerorganisatsioon Saksa Mecklenburg-Vorpommerni Taluliit 
Alates 2004 aastast on Eesti Põllumeeste Keskliidu partnerorganisatsioon Saksa Mecklenburg-Vorpommerni Taluliit.

Meclenburg-Vorpommerni Taluliit on asutatud 1991.a. Neubrandenburgis, ühendades eraldi tegutsenud talunike-farmerite, põllumajanduslike ettevõtete ning ühistegelised põllumajandus- organisatsioonid. Taluliit koondab endas praegu ca 70% tootjatest – kuni 2500 juriidilist liiget, sh nii „suuri“ kui ka „väikesi“. Umbes samas proportsioonis on taluliidu liikmete valduses ka liidumaa põllumajandusmaast.

Organisatsioon rahastab oma tegevust liikmemaksudest. Liikmed tasuvad enda kasutuses oleva põllumajandusmaa 1 ha kohta keskkassasse 2 euri, millest 1 eur jaotatakse piirkondlike organisatsioonide vahel. Ülejäänud summa jaotub keskbüroo ülalpidamiseks (75%) ja ülesaksamaalise organisatsiooni liikmemaksuks (25%). Vähesel määral, kuni 15%, kaetakse eelarvest oma majandustegevusest laekuvatest tuludest.

Tootmises domineerib piima-ja teraviljakasvatus, mille kõrval on oluliselt hoogustunud rapsi kasvatus, mis sealsetes tingimustes annab meie mõistes hiigelsaake – kuni 5 t/ha. Kasvatatakse põhiliselt talikultuure (kuni 90%).

Organisatsioonil on oma häälekandja „Verbands Nachrichten“ ning palgaline toimetus. Peetakse väga oluliseks kommunikatsiooni ja positiivse sõnumi edasiandmise oskust, parandamaks põllumajanduse mainet avalikkuse silmis ja loomaks eeldusi noorte huvi tõususks maaelu vastu. Sellel eesmärgil on viidud koolitusi tootjatele, korraldatud avatud uste päevi, populaarsed on põllumajandusalased teavituspäevad koolides. Nimetatud tegevused pakkusid elavat huvi ka meile ning lepiti kokku teha kindlasti koostööd ka selles valdkonnas.

 

EPK ja Saksamaa Taluliidu vaheline koostöölepe