Linnukahjud

Viio Aitsam

Foto: Viio Aitsam

Haned ja teised rändlinnud on igal aastal tekitanud põllumeestele miljonite eurode ulatuses kahju. Ära on söödud ja tallatud suuri põlde ja põlluosi.
Lubatud peletusvahenditega ei ole tootjad suutnud neid eemal hoida. Lindude kevadine küttimine, mis paljude arvates aitaks on aga keelatud.
Linnu- ja loomakahjude hüvitamine riigi poolt on piiratud vähese tähtsusega riigiabi määradega ning seetõttu katab see enamusele tühise osa tegelikust kahjust.
Meie eesmärk on saada küsitluse kaudu andmeid tegelike kahjude kohta ning neid kasutades pöörduda Keskkonnaministeeriumi, Riigikogu keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni poole lahenduste leidmiseks, kuna enamus lahendusvariantidest nõuab seadusandluse muutmist või riiklikku rahastamist.
Võimalike lahendustena näeme lindude kevadise küttimise lubamist põldudel, lindudele riigi toetusega söödapõldude rajamist, linnukahjude riigipoolse hüvitamise suurendamist jm.
Loodame põllumajandustootjatelt tagasi saada palju täidetud küsimustikke, sest mida rohkem neid on, seda objektiivsem ja mõjusam saab olema meie pöördumine.

Küsitlus asub siin!

 


Kommenteerimine on suletud.