Kutseeksamid veebruaris 2019

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda annab teada, et järjekordsed kutseeksamid toimuvad veebruaris 2019 alljärgnevalt:

1. Loomaarsti abiline, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas 12.02. ja 13.02.2019, algusega kell 9:00, talli õppeklass, täpsem info Ulvi Martin (517 9179)

hindamiskomisjon: Priit Koppel Eesti Loomaarstide Ühingu president, Ulvi Martin Saare Tallid OÜ loomaarst, Tiina Toomet Tiina Toometi Loomakliinik

2. Taimekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas 11.02.19, algusega kell 09:00, tehnikamaja põllumajanduse töökojas

hindamiskomisjon: Margus Ess Väljaotsa OÜ agronoom, Marek Kõbu Järvamaa KHK tootmisjuht, Taavi Võsa ETKI teadur

3. Veisekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas 05.02.19, algusega kell 07:00, õppelaudas

hindamiskomisjon: Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK õpetaja, K. Reino, Kaja Piirfeldt Remmelgamaa OÜ juht

4. Taimekasvataja, tase 4 – Olustvere TMK-s 15.02.2019 õppetalus algusega kell 09:00

hindamiskomisjon: Margus Lepp Voore Farm OÜ, Urmas Sipelgas Kaisma OÜ, Miralda Paivel Olustvere TMK

5. Veisekasvataja, tase 4 – Saimre OÜ veisefarmis 15.02.2019,  algusega kell 10.00

hindamiskomisjon: Marika Oeselg OTMK õpetaja, Jana Kala loomaarst, Ivi Randmaa Saimre OÜ loomakasvatusjuht

6. Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas äriplaani kaitsmine 05.02.19, algusega kell 9:00 , klassis nr 210 ning erialaeksam 04.02.19, algusega kell 09:00, peamajas nr 207

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Ly Kivikas Kaisma OÜ tegevjuht, Mae Alviste Järvamaa PL juht, Viktor Rõbtsenko

hindamiskomisjon erialaeksam: Margus Ess Väljaotsa OÜ agronoom, Kaja Marrandi Järvamaa KHK õpetaja, Hanno Marrandi Kasti Teravili OÜ

7. Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas äriplaani kaitsmine 06.02.19, algusega kell 9:00 , klassis nr 210 ning erialaeksam 05.02.19, algusega kell 10:00, õppelaudas

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Kerli Ats Eestimaa Talupidajate Keskliidu juht, Mae Alviste Järvamaa PL juht, Viktor Rõbtsenko

hindamiskomisjon erialaeksam: Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK õpetaja, Pilleriin Puskar Alltech Estonia AS juhataja, Kaja Piirfeldt Remmelgamaa OÜ juht

8. Hobusekasvatusspetsialist, tase 5 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas äriplaani kaitsmine 06.02.19, algusega kell 9:00 , klassis nr 210 ning erialaeksam 05.02.19 , algusega kell 10:00 , talli õppeklassis

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Kerli Ats Eestimaa Talupidajate Keskliidu juht, Mae Alviste Järvamaa PL juht, Viktor Rõbtsenko

hindamiskomisjon erialaeksam: esimees Astra Nilk, liikmed Kati Hannele Leutonen, JKHK kutseõpetaja, FIE Kristi-Liis Koppel, loomaarst

Loomaarsti abiline, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumeni ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab Loomaarsti abiline, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada, avaldus  ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (taimekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus  ja isikuttõendava dokumendi koopia

Veisekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (veisekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus  ja isikuttõendava dokumendi koopia

Taimekasvatusspetsialist, tase 5  kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab taimekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus  ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus  ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Hobusekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab , eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab hobusekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus  ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Kutse taotlemise tasu:                                                                        Tasu koolilõpetamisel:

Loomaarsti abiline, tase 4 – 115 €                                                                Loomaarsti abiline, tase 4 – 100 €

Taimekasvataja, tase 4 – 115 €                                                                     Taimekasvataja, tase 4 – 100 €

Veisekasvataja, tase 4 – 115 €                                                                       Veisekasvataja, tase 4 – 100 €

Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 115 €                                                    Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 115 €                                                      Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €

Hobusekasvatusspetsialist, tase 5 – 115 €                                                     Hobusekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumajandus – Kaubanduskoja SEB arveldusarvele: EE70 1010 0020 4656 2008

Makse selgitusse palume märkida ära kindlasti “kutse taotlemise tasu” ja inimese nimi kelle eest on makse tehtud!

Dokumendid saata  14. jaanuariks 2019.a. aadressile:

“Kutsetaotlemine”

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Pärnu mnt 141, Delta Plaza

Tallinn 11314

või e-postile digitaalselt allkirjastatuna: ann.riisenberg@epkk.ee


Kommenteerimine on suletud.