Kutseeksamid veebruaris 2018

 

 

 

 

 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda annab teada, et järjekordsed kutseeksamid toimuvad veebruaris 2018 alljärgnevalt:

1. Loomaarsti abiline, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas 12.02. ja 13.02.2018, algusega kell 9:00, talli õppeklass, täpsem info Ulvi Martin (517 9179)

hindamiskomisjon: Priit Koppel Eesti Loomaarstide Ühingu president, Ulvi Martin Saare Tallid OÜ loomaarst,

2. Taimekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas 05.02.18, algusega kell 09:00, tehnikamaja põllumajanduse töökojas

hindamiskomisjon: Margus Ess Väljaotsa OÜ agronoom, Marek Kõbu Järvamaa KHK tootmisjuht, Taavi Võsa ETKI teadur

3. Veisekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas 05.02.18, algusega kell 07:00, õppelaudas

hindamiskomisjon: Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK õpetaja, Pilleriin Puskar Alltech Estonia AS juhataja, Leonhard Meltsas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu konsulent

4. Taimekasvataja, tase 4 – Olustvere TMK-s 16.02.2018, õppetalus algusega kell 08:30

hindamiskomisjon:

5. Veisekasvataja, tase 4 – Paala OÜ farmis 15.02.2018,  algusega kell 8.00  Kogunemine farmi nõupidamiste ruumis 7.45

hindamiskomisjon: Evelin Lappalainen, Inga Otsa, Marika Oeselg

6. Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas äriplaani kaitsmine 06.02.18, algusega kell 9:00 , klassis nr 218 ning erialaeksam 08.02.18, algusega kell 09:00, peamajas nr 207

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Margus Ess Väljaotsa OÜ agronoom, Kaja Piirfeldt OÜ Remmelgamaa juhataja, Viktor Rõbtsenko

hindamiskomisjon erialaeksam: Margus Ess Väljaotsa OÜ agronoom, Marek Kõbu Järvamaa KHK tootmisjuht, Margus Lepp Voore Mõis OÜ juhatuse liige

7. Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas äriplaani kaitsmine 06.02.18, algusega kell 9:00 , klassis nr 218 ning erialaeksam 05.02.18, algusega kell 9:00, õppelaudas

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Margus Ess Väljaotsa OÜ agronoom, Kaja Piirfeldt OÜ Remmelgamaa juhataja, Viktor Rõbtsenko

hindamiskomisjon erialaeksam: Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK õpetaja, Pilleriin Puskar Alltech Estonia AS juhataja, Leonhard Meltsas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu konsulent

8. Linnukasvatusspetsialist, tase 5 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas äriplaani kaitsmine 07.02.18, algusega kell 9:00 , klassis nr 211 ning erialaeksam 08.02.18, algusega kell 9:00, peamaja klass nr 211

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Aleksander Lember Eesti Linnukasvatajate Selts MTÜ juhatuse liige, Elo kadastik JärvamaaKHK õpetaja, Viktor Rõbtsenko

hindamiskomisjon erialaeksam: Aleksander Lember Eesti Linnukasvatajate Selts MTÜ juhatuse liige, Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK, Jarno Hermet OÜ Linnu Talu juhatuse liige

 

Loomaarsti abiline, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumeni ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab Loomaarsti abiline, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada, avaldus  ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (taimekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus  ja isikuttõendava dokumendi koopia

Veisekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (veisekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus  ja isikuttõendava dokumendi koopia

Taimekasvatusspetsialist, tase 5  kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab taimekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus  ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus  ja isikuttõendava dokumendi koopia.

 

Linnukasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus  ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Kutse taotlemise tasu:                                                                        Tasu koolilõpetamisel:

Loomaarsti abiline, tase 4 – 115 €                                                                Loomaarsti abiline, tase 4 – 100 €

Taimekasvataja, tase 4 – 115 €                                                                     Taimekasvataja, tase 4 – 100 €

Veisekasvataja, tase 4 – 115 €                                                                       Veisekasvataja, tase 4 – 100 €

Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 115 €                                                    Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 115 €                                                      Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €

Linnukasvatusspetsialist, tase 5 – 115 €                                                     Linnukasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumajandus – Kaubanduskoja SEB arveldusarvele: EE70 1010 0020 4656 2008

Makse selgitusse palume märkida ära kindlastu “kutse taotlemise tasu” ja inimese nimi kelle eest on makse tehtud!

Dokumendid saata  14. jaanuariks 2018.a. aadressile:

“Kutsetaotlemine”

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

J. Vilmsi 53 g

Tallinn 10147

või e-postile digitaalselt allkirjastatuna: ann.riisenberg@epkk.ee


Kommenteerimine on suletud.