Kutseeksamid veebruaris 2017 – täiendatud!Eesti Põllumeeste Keskliit annab teada, et järjekordsed kutseeksamid toimuvad veebruaris 2017 alljärgnevalt:

 

1. Kalakasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 06.02.2017, algusega kell 09:00, kalakasvatuse õppeklassis

2. Loomaarsti abiline, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 13.02.17 , täpsem info Ulvi Martin (517 9179)

3. Taimekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 10.02.17, algusega kell 09:00 , peamaja klassis nr 513

4. Veisekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 06.02.17 , algusega kell 07:00, lauda õppeklassis nr 2

5. Taimekasvataja, tase 4 – Olustvere TMK-s 17.02.2017, õpptalus algusega kell 08:30

6. Veisekasvataja, tase 4 – Olustvere TMK-s 17.02.2017, Sürgavere Põllumajandusühistu farmis algusega kell 10:00

7. Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas äriplaani kaitsmine 03.02.17, algusega kell 9:00 , klassis nr 218 ning erialaeksam 07.02.17, algusega kell 09:00, klass nr 207

8. Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas äriplaani kaitsmine 07.02.17, algusega kell 9:00 , klassis nr 218 ning erialaeksam 06.02.17, algusega kell 9:00, lauda õppeklassis nr 2

9. Hobusekasvatusspetsialist, tase 5 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas äriplaani kaitsmine 07.02.17, algusega kell 9:00 , klassis nr 218 ning erialaeksam 08.02.17, algusega kell 9:00, talli õppeklassis

10. Küülikukasvatusspetsialist, tase 5 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas äriplaani kaitsmine 07.02.17, algusega kell 9:00 , klassis nr 218 ning erialaeksam 08.02.17, algusega kell 9:00, peamaja klass nr 211

Kalakasvataja tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumeni ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab Kalakasvataja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada, avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia

Loomaarsti abiline, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumeni ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab Loomaarsti abiline, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada, avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (taimekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia

Veisekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (veisekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia

Taimekasvatusspetsialist, tase 5  kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab taimekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Hobusekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Küülikukasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Kutse taotlemise tasu:

Kalakasvataja, tase 4  – 150 €

Loomaarsti abiline, tase 4 – 200 €

Taimekasvataja, tase 4 – 200 €

Veisekasvataja, tase 4 – 200 €

Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 200 €

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 200 €

Hobusekasvatusspetsialist, tase 5 – 200 €

Küülikukasvatusspetsialist, tase 5 – 200 €

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliidu SEB arveldusarvele: EE431010002019842001

Makse selgitusse palume märkida ära kindlastu “kutse taotlemise tasu” ja inimese nimi kelle eest on makse tehtud!

Dokumendid saata  11. jaanuariks 2017.a. aadressile:

“Kutsetaotlemine”

Eesti Põllumeeste Keskliit

J. Vilmsi 53 g

Tallinn 10147

või e-postile digitaalselt allkirjastatuna: info@eptk.ee

 


Kommenteerimine on suletud.