Kutseeksamid veebruaris 2016- täiendatud!

Eesti Põllumeeste Keskliit annab teada, et järjekordsed kutseeksamid toimuvad veebruaris 2016 alljärgnevalt:

1. Kalakasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 15.02.2016, algusega kell 09:00, kalakasvatuse õppeklassis

2. Loomaarsti abiline, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 15.02.2016, algusega kell 09:00, talli õppeklassis

3. Taimekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 15.02.2016, algusega kell 09:00, tehnikamajas

4. Veisekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 15.02.2016, algusega kell 09:00, õppefarmis

5. Taimekasvataja, tase 4 – Olustvere TMK-s 19.02.2016, õpptalus algusega kell 08:30

6. Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 05.02. 2016 äriplaani kaitsmine, algusega kell 09:00, klassis nr 203 ning erialaeksam 16.02.2016, algusega kell 09:00, tehnikamajas

7. Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 05.02. 2016 äriplaani kaitsmine, algusega kell 09:00, klassis nr 203 ning erialaeksam 16.02.2016, algusega kell 09:00, lauda õppeklassis

 

Kalakasvataja tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumeni ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab Kalakasvataja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada, avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia

Loomaarsti abiline, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumeni ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab Loomaarsti abiline, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada, avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (taimekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia

Veisekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (veisekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia

Taimekasvatusspetsialist, tase 5  kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab taimekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Kutse taotlemise tasu:

Kalakasvataja, tase 4  – 150 €

Loomaarsti abiline, tase 4 – 200 €

Taimekasvataja, tase 4 – 200 €

Veisekasvataja, tase 4 – 200 €

Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 200 €

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 200 €

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliidu SEB arveldusarvele: EE431010002019842001

Makse selgitusse palume märkida ära kindlastu “kutse taotlemise tasu” ja inimese nimi kelle eest on makse tehtud!

Dokumendid saata  15. jaanuariks 2016.a. aadressile:

“Kutsetaotlemine”

Eesti Põllumeeste Keskliit

J. Vilmsi 53 g

Tallinn 10147

või e-postile digitaalselt allkirjastatuna: info@eptk.ee

hiljemalt 11.jaanuariks.2016. aastaks,


Kommenteerimine on suletud.