Kutseeksamid juunis 2019

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda annab teada, et järjekordsed kutseeksamid toimuvad juunis 2019 alljärgnevalt:

1. Taimekasvatustootja, tase 5 – Olustvere TMK-s

Grupp A äriplaani kaitsmine 13.06.2019 algus kell 8:30 peamaja õppeklass nr 232 , erialaeksam 13.06.2019 algus kell 9:00-12:00 ja 13:00-15:00 õppetalus

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Elle Aav, Diana Salf, Elo Kadastik

hindamiskomisjon erialaeksam: Miralda Paivel, Margus Lepp, Urmas Sipelgas

Grupp B äriplaani kaitsmine 14.06.2019 algus kell 8:30 peamaja õppeklass nr 232 , erialaeksam 14.06.2019 algus kell 9:00-12:00 ja 13:00-15:00 õppetalus

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Elle Aav, Diana Salf, Elo Kadastik

hindamiskomisjon erialaeksam: Miralda Paivel, Margus Lepp, Urmas Sipelgas

Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.

2. Veisekasvatustootja, tase 5 – Olustvere TMK-s

Äriplaani kaitsmine 13.06.2019 algusega kell 8:30 peamaja õppeklassis nr 242 , erialaeksam 13.06.2019  algusega kell 09:00 peamaja õppeklassis nr 244

Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine:  Mae Alviste, Toivo Lauk, Ly Kivikas

hindamiskomisjon erialaeksam: Jaana Kala, Ivi Randmaa, Marika Oeselg

3. Lamba- ja kitsekasvatustootja, tase 5 – Olustvere TMK-s

Äriplaani kaitsmine 13.06.2019 algusega kell 14:00 peamaja õppeklassis nr 242, erialaeksam 13.06.2019  algusega kell 15:00 peamaja õppeklassis nr 244

Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine:  Mae Alviste, Toivo Lauk, Ly Kivikas

hindamiskomisjon erialaeksam: Ell Sellis, Liilia Tali, Marika Oeselg

4. Hobuhooldaja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas

erialaeksam 05.06.2019 algusega kell 9:00 õppetallis

hindamiskomisjoni liikmed: Therje Prohorova Eesti Ratsaspordi Liit ja SA Tallinna Ratsaspordikool, Piret Hommuk Tartu Ratsakooli treener, Helle Kilk Järvamaa KHK

5. Linnukasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas

Erialaeksam 05.juuni 2019 algusega kell 9:00 , Särevere peamaja, klass 211

hindamiskomisjoni liikmed: Janek Prits, Estfarm OÜ juhatuse liige; Aleksander Lember, Eesti Linnukasvatajate Selts juhatuse liige; Jarno Hermet, OÜ Linnu Talu juhatuse liige

6. Taimekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas

Erialaeksam 06.06.2019 algusega kell 9:00, Särevere õppekoha tehnikamaja põllumajanduse töökojas

hindamiskomisjoni liikmed: Taavi Võsa Eesti Taimekasvatuse Instituut teadur, Margus Ess Väljaotsa OÜ agronoom, Marek Kõbu Järvamaa KHK tootmisjuht

7. Veisekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas

Erialaeksam 06.06.2019 algusega kell 7:00, Särevere õppelaut

hindamiskomisjoni liikmed: Elle Must Valio Eesti konsulent, Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK kutseõpetaja, Leonhard Meltsas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu konsulent

8. Veisekasvatustöötaja, tase 3 Järvamaa KHK Särevere õppekohas

Erialaeksam 06.06.2019 algusega kell 6:00, Särevere õppelaut

hindamiskomisjoni liikmed: Elle Must Valio Eesti konsulent, Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK kutseõpetaja, Leonhard Meltsas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu konsulent

9. Lüpsja, tase 3 ja tase 4 – Metstaguse Agro OÜ-s

Eksam toimub 04.06.2019 algusega kell 11:00, Metstaguse Agro OÜ veisefarmis

hindamiskomisjoni liikmed: Elle Must Valio Eesti konsulent, Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK kutseõpetaja, Pille Palumaa Metstaguse Agro OÜ juhatuse liige

Taimekasvatustootja, tase 5  kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab taimekasvatustootja, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvatustootja, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab loomakasvatustootja, tase 5 (veisekasvatustootja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Lamba- ja kitsekasvatustootja, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab loomakasvatustootja, tase 5 (lamba- ja kitsekasvatustootja) järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus  ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Hobuhooldaja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab hobuhooldaja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Linnukasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab loomakasvataja, tase 4 (linnukasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab taimekasvataja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab loomakasvataja, tase 4 (veisekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvatustöötaja, tase 3 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab loomakasvatustöötaja, tase 3 (veisekasvatustöötaja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada, avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Kutse taotlemise tasu:                                                    Tasu koolilõpetamisel:

Hobuhooldaja, tase 4 – 115 €                                  Hobuhooldaja, tase 4 – 100 €

Linnukasvataja, tase 4 – 118 €                                Linnukasvataja, tase 4 – 100 €

Taimekasvataja, tase 4 – 118 €                               Taimekasvataja, tase 4 – 100 €

Veisekasvataja, tase 4 – 118 €                                 Veisekasvataja, tase 4 – 100 €

Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 118 € Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 100 €

Taimekasvatustootja, tase 5 – 118 € Taimekasvatustootja, tase 5 – 100 €

Veisekasvatustootja, tase 5 – 118 €  Veisekasvatustootja, tase 5 – 100 €

Lamba- ja kitsekasvatustootja, tase 5 – 118 €  Lamba- ja kitsekasvatustootja, tase 5 – 100 €

Veisekasvatustöötaja, tase 3 – 118 € Veisekasvatustöötaja, tase 3 – 100 €

Lüpsja, tase 3 ja Lüpsja, tase 4 – 86 €         Lüpsja, tase 3 ja tase 4 – 65 €

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumajandus – Kaubanduskoja SEB arveldusarvele: EE70 1010 0020 4656 2008

Makse selgitusse palume märkida “kutse taotlemise tasu” ja inimese nimi kelle eest makse on tehtud!

Dokumendid saata  06. maiks 2019.a. aadressile:

“Kutsetaotlemine”

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Pärnu mnt 141, Delta Plaza

Tallinn 11314

või e-postile digitaalselt allkirjastatuna: ann.riisenberg@epkk.ee


Kommenteerimine on suletud.