Kutseeksamid juunis 2018

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda annab teada, et järjekordsed kutseeksamid toimuvad juunis 2018 alljärgnevalt:

1. Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – Olustvere TMK-s

Grupp A äriplaani kaitsmine 14.06.02.18 algus kell 8:30 peamaja õppeklass nr 232, erialaeksam 14.06.18 algus kell 10:00 õppetalus

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Are Selge Hummuli Agro OÜ, Toivo Lauk FIE, Elle Aav FIE raamatupidaja

hindamiskomisjon erialaeksam: Miralda Paivel Olustvere TMK kutseõpetaja, , Urmas Sipelgas

Grupp B äriplaani kaitsmine 15.06.02.18 algus kell 8:30 peamaja õppeklass nr 232, erialaeksam 15.06.18 algus kell 10:00 õppetalus

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Are Selge Hummuli Agro OÜ, Toivo Lauk FIE, Elle Aav FIE raamatupidaja

hindamiskomisjon erialaeksam: Miralda Paivel Olustvere TMK kutseõpetaja, , Urmas Sipelgas

Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.

2. Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – Olustvere TMK-s

Äriplaani kaitsmine 14.06.18 algusega kell 8:30 peamaja õppeklassis nr 242, erialaeksam 14.06.18 algusega kell 9:00 peamaja õppeklassis nr 244

Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Ly Kivikas Kaisma OÜ, Tõnis Tiit Olustvere TMK, Vahur Vingisaar Vingi Suurtalu OÜ juht

hindamiskomisjon erialaeksam: Marika Oeselg Olustvere TMK kutseõpetaja, Ivi Randmaa Saimre OÜ veisekasvatusjuht, Marliis Vahar Ohtla Lihaveis OÜ loomakasvatusjuht

3. Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 – Olustvere TMK-s

Äriplaani kaitsmine 13.06.18 algusega kell 8:30 peamaja õppeklassis nr 242, erialaeksam 13.06.18 algusega kell 9:00 peamaja õppeklassis nr 244

Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Ly Kivikas Kaisma OÜ, Tõnis Tiit Olustvere TMK, Vahur Vingisaar Vingi Suurtalu OÜ juht

hindamiskomisjon erialaeksam: Marika Oeselg Olustvere TMK kutseõpetaja, Liilia Tali lambakasvatuse konsulent, Ell Sellis lambakasvataja

4. Hobuhooldaja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas

erialaeksam 07.06.18 algusega kell 09:00 õppetallis

hindamiskomisjoni liikmed: Therje Prohorova Eesti Ratsaspordi Liit ja SA Tallinna Ratsaspordikool, Piret Hommuk Tartu Ratsakooli treener, Helle Kilk Järvamaa KHK

5. Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas

Erialaeksam 06.06.2018 algusega kell 9:00, Särevere peamaja, klass 211

hindamiskomisjoni liikmed: Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK õpetaja, Liilia Tali Rõõmu lambakasvatustalu perenaine, Katrin Tähepõld lambakasvatuse konsulent

6. Taimekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas

Erialaeksam 12.06.2018 algusega kell 9:00, Särevere töökojamaja

hindamiskomisjoni liikmed: Meelis Burmeister OÜ Metetra juhataja, Margus Ess Väljaotsa OÜ agronoom, Marek Kõbu Järvamaa KHK tootmisjuht

7. Veisekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas

Erialaeksam 12.06.2018 algusega kell 7:00, Särevere õppelaut

hindamiskomisjoni liikmed: Elle Must Valio Eesti konsulent, Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK kutseõpetaja, Leonhard Meltsas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu konsulent

8. Kalakasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas

Erialaeksam 11.06.2018 algusega kell 9:00, kalamajas

hindamiskomisjoni liikmed: Härmo Hiiemäe ekspert, Riina Kalda kalamajand Carpio juht, Priit Lulla Aquamyk OÜ juht

Taimekasvatusspetsialist, tase 5  kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustootja, tase 5 kutsestandardi (taimekasvatusspetsialist) järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustootja, tase 5 kutsestandardi (veisekasvatusspetsialist) järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustootja, tase 5 kutsestandardi (lamba- ja kitsekasvatusspetsialist) järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus  ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Hobuhooldaja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab hobuhooldaja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (lamba- ja kitsekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (taimekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (veisekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Kalakasvataja tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab Kalakasvataja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada, avaldus ja isikuttõendava dokumendi koopia

Kutse taotlemise tasu:                                                      Tasu koolilõpetamisel:

Hobuhooldaja, tase 4 – 115 €                                                    Hobuhooldaja, tase 4 – 100 €

Kalakasvataja, tase 4 – 143 €                                                    Kalakasvataja, tase 4 – 113 €

Taimekasvataja, tase 4 – 115 €                                                  Taimekasvataja, tase 4 – 100 €

Veisekasvataja, tase 4 – 115 €                                                   Veisekasvataja, tase 4 – 100 €

Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 115 €                                Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 100 €

Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 115 €                                Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 115 €                                 Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €

Lamba- ja kitsekasvatusspetislaist, tase 5 – 115 €               Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 – 100 €

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumajandus – Kaubanduskoja SEB arveldusarvele: EE70 1010 0020 4656 2008

Makse selgitusse palume märkida “kutse taotlemise tasu” ja inimese nimi kelle eest makse on tehtud!

Dokumendid saata  11. maiks 2018.a. aadressile:

“Kutsetaotlemine”

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

J. Vilmsi 53 g

Tallinn 10147

või e-postile digitaalselt allkirjastatuna: ann.riisenberg@epkk.ee


Kommenteerimine on suletud.