Kutseeksamid juunis 2016

Eesti Põllumeeste Keskliit annab teada, et järjekordsed kutseeksamid toimuvad juunis 2016 alljärgnevalt:

1. Hobuhooldaja,tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 09.06.2016, algusega kell 09:00, talli õppeklassis.

2. Taimekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 08.06.2016, algusega kell 09:00, tehnikamajas.

3. Veisekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 08.06.2016, algusega kell 09:00, õppefarmis.

4. Karusloomakasvataja, tase 4 –  Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas 08.06.2016, algusega kell 09:00, talli õppeklassis.

5. Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – Olustvere TMK-s 17.06.2016 äriplaani kaitsmine, algusega kell 08:30, klassis nr 232 ning erialaeksam 17.06.2016, kellel äriplaan kaitstud läheb nimekirja alusel erialaeksamile.

6. Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – Olustvere TMK-s 16.06.2016 äriplaani kaitsmine, algusega kell 08:30, klassis nr 232 ning erialaeksam 16.06.2016, kellel äriplaan kaitstud läheb nimekirja alusel erialaeksamile.

7. Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 – Olustvere TMK-s 16.06.2016 äriplaani kaitsmine, algusega kell 08:30, klassis nr 232 ning erialaeksam 16.06.2016, kellel äriplaan kaitstud läheb nimekirja alusel erialaeksamile.

Hobuhooldaja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (taimekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (taimekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia

Veisekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (veisekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia

Karusloomakasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (karusloomakasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia

Taimekasvatusspetsialist, tase 5  kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab taimekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Kutse taotlemise tasu:

Hobuhooldaja, tase 4 – 200 €

Taimekasvataja, tase 4 – 200 €

Veisekasvataja, tase 4 – 200 €

Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 200 €

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 200 €

Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 – 200 €

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliidu SEB arveldusarvele: EE431010002019842001

Makse selgitusse palume märkida ära kindlastu “kutse taotlemise tasu” ja inimese nimi kelle eest on makse tehtud!

Dokumendid saata  09.maiks 2016.a. aadressile:

“Kutsetaotlemine”

Eesti Põllumeeste Keskliit

J. Vilmsi 53 g

Tallinn 10147

või e-postile digitaalselt allkirjastatuna: info@eptk.ee

hiljemalt 09.maiks.2016. aastaks.


Kommenteerimine on suletud.