Kutseeksamid augustis 2019

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda annab teada, et järgmised kutseeksamid toimuvad augustis 2019 alljärgnevalt:

Kalakasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õppekohas

Erialaeksam 26.08.2019 algusega kell 9:00, kalamajas

Hindamiskomisjoni liikmed: Härmo Hiiemäe ekspert; Riina Kalda, kalamajand Carpio juht; Martin Liiv, Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit, juhatuse liige, ettevõtja

Kalakasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, isikut tõendava dokumendi ja kutse taotlemise tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab kalakasvataja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus ja isikut tõendava dokumendi koopia.

Kutse taotlemise tasu:                                      Tasu koolilõpetamisel:

Kalakasvataja, tase 4 – 143 €                            Kalakasvataja, tase 4 – 113 €

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda SEB panga arveldusarvele: EE701010002046562008. Makse selgitusse palume märkida “Kutse taotlemise tasu” ja kutse taotleja nime.

Dokumendid saata hiljemalt 26. juuliks 2019.a. aadressile:

“Kutsetaotlemine”,
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
Pärnu mnt 141, Delta Plaza
Tallinn 11314
või digitaalselt allkirjastatuna e-postile: katrin@epkk.ee


Kommenteerimine on suletud.