Kutseandmiste voor kevad 2014

Eesti Põllumeeste Keskliit kuulutab välja kutseandmiste vooru “kevad 2014”
EPK kuulutab välja järgmiste (osa)kutsete andmise:

 1. Lüpsja, tase 4 oskutse,
 2. Põllumajandustootja, tase 5 veisekasvatusspetsialist
 3. Põllumajandustootja, tase 5 taimekasvatusspetsialist
 4. Põllumajandustootja, tase 5 lamba- ja kitsekasvatusspetsialist
 5. Põllumajandustootja, tase 5 karusloomakasvatusspetsialist
 6. Hobuhooldaja, tase 4

Taotlejate dokumente ootame aadressile:
“Kutse taotlemine”
Eesti Põllumeeste Keskliit
J. Vilmsi 53 g
Tallinn 10147

VÕI digitaalselt allkirjatatuna e-postile:
info@eptk.ee
hiljemalt 1. maiks 2014. aastaks.
1. Põllumajandustöötaja, tase 4 (Lüpsja, tase 4 osakutse) – Järvamaa KHK-s
2. aprill kell 09:00 – praktilised ülesanded
Hindamine viiakse läbi ühes etapis:

 • Taotleja näitab ette kompetentse tööalaseid
 • toiminguid sooritades või tööga seotud probleeme lahendades.

2. Põllumajandustootja, tase 5 linnukasvatusspetsialist – Järvamaa KHK-s
mai 2014 (kuupäev ja kellaaeg täpsustamisel) – äriplaani kaitsmine
mai 2014 (kuupäev ja kellaaeg täpsustamisel) – praktilised ülesanded

Hindamine viiakse läbi kolmes etapis:

Esimene etapp on hindamine dokumentide põhjal:
1.
a) Põllumajandustootja (linnukasvatusspetsialist) tase 5
kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinutel kooli
kinnitus õpiväljundite saavutamise kohta

b) õppekava mitte läbinutel juhendi järgi koostatud töömapp
2. vormi järgi koostatud spetsialiseerumisega seotud äriplaan

Teises etapis – taotleja näitab ette kompetentse tööalaseid
toiminguid sooritades või tööga seotud probleeme lahendades.
Konkreetsed ülesanded koostatakse vahetult enne iga hindamist.

Kolmandas etapis toimub vestlus, kus vastatakse hindamiskomisjoni
täpsustavatele küsimustele ning kaitstakse äriplaan.
Teine ja kolmas etapp võivad toimuda erinevatel aegadel.

3. Põllumajandustootja, tase 5 veisekasvatusspetsialist

a) Järvamaa KHK – 10. juuni kell 12:30 – äriplaani kaitsmine, grupp I
11. juuni kell 08:00 – äriplaani kaitsmine, grupp II
18. juuni kell 09:00 – praktilised ülesanded

b) Olustvere TMK-s

I grupp
11. juuni kell 08: 00 äriplaani kaitsmine II korrus ruum nr. 240

Kaitsmisele saabumine (eelnevalt koostatud järjekorra alusel )

Pärast äriplaani kaitsmist suundub eksami sooritaja praktilisele veisekasvatus
eksamile samas järjekorras. II korrus ruum nr. 244 algus kell 09:00

II grupp
12. juuni kell 10:30 äriplaani kaitsmine (Olustvere TMK õppijad ja töömaailmast eksamil osalejad)
II korrus ruum nr. 240
Kaitsmisele saabumine (eelnevalt koostatud järjekorra alusel )
Pärast äriplaani kaitsmist suundub eksami sooritaja praktilisele veisekasvatus
eksamile samas järjekorras. II korrus ruum nr. 244 algus kell 11 :00
Hindamine viiakse läbi kolmes etapis:

Esimene etapp on hindamine dokumentide põhjal:
1.
a) Põllumajandustootja (veisekasvatusspetsialist) tase 5
kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinutel kooli
kinnitus õpiväljundite saavutamise kohta.

b) õppekava mitte läbinutel juhendi järgi koostatud töömapp
2. vormi järgi koostatud spetsialiseerumisega seotud äriplaan

Teises etapis – taotleja näitab ette kompetentse tööalaseid
toiminguid sooritades või tööga seotud probleeme lahendades.
Konkreetsed ülesanded koostatakse vahetult enne iga hindamist.

Kolmandas etapis toimub vestlus, kus vastatakse hindamiskomisjoni
täpsustavatele küsimustele ning kaitstakse äriplaan.
Teine ja kolmas etapp võivad toimuda erinevatel aegadel.

4. Põllumajandustootja, tase 5 taimekasvatusspetsialist

a) Järvamaa KHK – 10. juuni kell 12:30 – äriplaani kaitsmine, grupp I
11. juuni kell 08:00 – äriplaani kaitsmine, grupp II
18. juuni kell 09:00 – praktilised ülesanded

b) Olustvere TMK-s – 12. juuni kell 08:00 – äriplaani kaitsmine, praktilised ülesanded, grupp I
13. juuni kell 08:00 – äriplaani kaitsmine, praktilised ülesanded, grupp II
Eksami ettevalmistuse/harjutamise päevad on 9., 10. ja 11. juuni.

Hindamine viiakse läbi kolmes etapis:
Esimene etapp on hindamine dokumentide põhjal:
1.
a) Põllumajandustootja (taimekasvatusspetsialist) tase 5
kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinutel kooli
kinnitus õpiväljundite saavutamise kohta.

b) õppekava mitte läbinutel juhendi järgi koostatud töömapp
2. vormi järgi koostatud spetsialiseerumisega seotud äriplaan

Teises etapis – taotleja näitab ette kompetentse tööalaseid
toiminguid sooritades või tööga seotud probleeme lahendades.
Konkreetsed ülesanded koostatakse vahetult enne iga hindamist.

Kolmandas etapis toimub vestlus, kus vastatakse hindamiskomisjoni
täpsustavatele küsimustele ning kaitstakse äriplaan.
Teine ja kolmas etapp võivad toimuda erinevatel aegadel.

5. Põllumajandustootja, tase 5 karusloomakasvatusspetsialist – Järvamaa KHK-s
12. juuni kell 09:00 – praktilised ülesanded
13. juuni kell 09.00 – äriplaani kaitsmine

Hindamine viiakse läbi kolmes etapis:

Esimene etapp on hindamine dokumentide põhjal:
1.
a) Põllumajandustootja (karusloomakasvatusspetsialist) tase 5
kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinutel kooli
kinnitus õpiväljundite saavutamise kohta.

b) õppekava mitte läbinutel juhendi järgi koostatud töömapp
2. vormi järgi koostatud spetsialiseerumisega seotud äriplaan

Teises etapis – taotleja näitab ette kompetentse tööalaseid
toiminguid sooritades või tööga seotud probleeme lahendades.
Konkreetsed ülesanded koostatakse vahetult enne iga hindamist.

Kolmandas etapis toimub vestlus, kus vastatakse hindamiskomisjoni
täpsustavatele küsimustele ning kaitstakse äriplaan.
Teine ja kolmas etapp võivad toimuda erinevatel aegadel.

6. Põllumajandustootja, tase 5 lamba- ja kitsekasvatusspetsialist – Olustvere TMK-s

12. juuni kell 08:00 – äriplaani kaitsmine (II korrus ruum nr. 242)
Kaitsmisele saabumine (eelnevalt koostatud järjekorra alusel )
Pärast äriplaani kaitsmist suundub eksami sooritaja praktilisele
lambakasvatuseksamile samas järjekorras.
12. juuni kell 10:30 – praktilised ülesanded (II korrus ruum nr. 244)

Hindamine viiakse läbi kolmes etapis:

Esimene etapp on hindamine dokumentide põhjal:
1.
a) Põllumajandustootja (kitse- ja lambakasvatusspetsialist) tase 5
kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinutel kooli
kinnitus õpiväljundite saavutamise kohta.

b) õppekava mitte läbinutel juhendi järgi koostatud töömapp
2. vormi järgi koostatud spetsialiseerumisega seotud äriplaan

Teises etapis – taotleja näitab ette kompetentse tööalaseid
toiminguid sooritades või tööga seotud probleeme lahendades.
Konkreetsed ülesanded koostatakse vahetult enne iga hindamist.

Kolmandas etapis toimub vestlus, kus vastatakse hindamiskomisjoni
täpsustavatele küsimustele ning kaitstakse äriplaan.
Teine ja kolmas etapp võivad toimuda erinevatel aegadel.

7. Hobuhooldaja, tase 4 – Järvamaa KHK-s

11. juuni kell 09:00 – I grupp
18. juuni kell 09:00 – II grupp

Hindamine viiakse läbi kolmes etapis:

Esimene etapp on hindamine dokumentide põhjal:
a) Hobuhooldaja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava
läbinutel kooli kinnitus õpiväljundite saavutamise kohta,
b) õppekava mitte läbinutel juhendi järgi koostatud töömapp.

Teises etapis – taotleja näitab ette kompetentse tööalaseid
toiminguid sooritades või tööga seotud probleeme lahendades.
Hindamise etapis hinnatakse kohustuslikke, valitavaid ja läbivaid
kompetentse lahendades praktilisi probleemülesandeid.

Kolmandas etapis toimub vestlus, kus vastatakse hindamiskomisjoni
täpsustavatele küsimustele.
Teine ja kolmas etapp võivad toimuda erinevatel aegadel.

Põllumajandusvaldkonna kutsete taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis), (lisa 1),
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
 3. töömapp (töid tutvustav mapp) või põllumajandustöötaja tase 3 või 4, või põllumajandustootja, tase 5 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinutel kooli kinnitus õpiväljundite saavutamise kohta, (hindamisstandardi lisad – vormid taotlejale),
 4. põllumajandustootja, tase 5 eelnevalt koostatud vormikohane äriplaan, (hindamisstandardi lisad – vormid taotlejale),
 5. europassi cv,
 6.  maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (200€, v.a lüpsja 130€).

Hobuhooldaja kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis), (lisa 1),
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
 3. töömapp (töid tutvustav mapp) või hobuhooldaja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinutel kooli kinnitus õpiväljundite saavutamise kohta, (hindamisstandardi lisad – vormid taotlejale),
 4. europassi cv,
 5. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (200€).

Info täieneb jooksvalt

NB! Tehniliste probleemide tõttu oleme sunnitud saatma kõik dokumendivormid taotlejatele meili teel.
Palume antud soovist teada anda meiliaadressile: riisenberg@hotmail.com

Lisainfo
Ann Riisenberg
5245875


Kommenteerimine on suletud.