Loomaarsti abiline, tase 4

Loomaarsti abiline, tase 4 kutse taotleja!

Loe kõigepealt läbi loomaarsti abiline, tase 4 kutsestandard!

Kui sa soovid saada loomaasrti abiline, tase 4 kutsetunnistust, siis oleks asjakohane tutvuda loomaarsti abilise kutseandmise korraga ja hindamisstandardiga.

Nüüd, kus sa oled kursis loomaarsti abiline, tase 4 alusdokumentidega võiksid tähele panna järgmisi asju:

1. Jälgi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehte www.eptk.ee, kus antakse teada, millal toimub järgmine kutseeksamite voor. Info kodulehele ilmub tavaliselt 2-3 kuud enne eksamit. NB! Jälgi dokumentide esitamise tähtaega!

Reeglina toimub loomaarsti abiliste kutseeksam jaanuaris-veebruaris ja toimumise kohaks on Järvamaa KHK Särevere õppekoht..

2. Saada meile oma dokumendid kutse taotlemiseks. Selleks on kaks võimalust:

a) täida vormikohane töömapp, avaldus, tee oma kehtivast isikuttõendavast dokumendist ja kutse taotlemise tasu tõendavast maksekorraldusest koopia. Loomaarsti abiline, tase 4 kutse taotlemise tasu kohta leiad täpsemad instruktsioonid siit: eksamitasu.

VÕI

b) kui sa oled lõpetanud või lõpetamas loomaarsti abiline, tase 4 õppekava, siis kool saadab meile kinnituskirja, selle kohta, et taotleja kõik õpiväljundid on saavutatud. Sina pead sinna lisama avalduse ja isikuttõendava dokumendi koopia.

3. Kui dokumendid on laekunud kutseandjale (EPKK), vaatab kutsekomisjon teie dokumendid läbi ja vajadusel palub neid täiendada. Kui dokumentidega on kõik korras, saab taotleja kinnituse, et ta on eksamile lubatud. Lisaks antakse täpsemalt teada kuhu ja mis kell ta on oodatud eksamile.

4. Eksamil hindavad taotlejat vähemalt 3 hindajat, kelle ettepaneku alusel teeb kutsekomisjon otsuse kutse andmise kohta. Oluline on teada, et taotleja peab tõendama kõik kutsestandardis kirjas olevad kompetentsid. Otsusest teavitatakse kindlasti ka kutse taotlejat.

5. Peale kutsekomisjoni otsust kutse andmise kohta, tellib kutseandja (EPKK) Kutsekojalt, taotleja andmetega, kutsetunnistuse. Kutsetunnistuse kehtivus on loomaarsti abiline, tase 4 kutsel tähtajatu.

Julget pealehakkamist!

Lisainfot saad:

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast

tel 600 9349

info@epkk.ee