Kutsekomisjonid

Loomaarsti abiline, tase 4 kutsekomisjon:

 1. Ulvi Martin – Saare Tallid OÜ loomaarst, ulvi@equigyn.ee; kutsekomisjoni aseesimees
 2. Kalmer Kalmus – EMÜ loomakliiniku juhataja, kalmer.kalmus@emu.ee;
 3. Priit Koppel – Eesti Loomaarstide Ühingu president, Priit Koppeli Loomakliiniku loomaarst, koseloomakliinik@gmail.com; kutsekomisjoni esimees
 4. Tiina Toomet – Tiina Toometi Kliinik OÜ, loomaarst, toometikliinik@gmail.com, info@toometikliinik.ee;
 5. Keida Tirmaste – Männimäe Väikeloomakliinik OÜ, loomaarsti abiline, keida.raamat@gmail.com;
 6. Tiina Matsulevitš – SA Innove, tiina.matsulevits@innove.ee
 7. Ann Riisenberg – Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, ann.riisenberg@epkk.ee.

Kalakasvataja, tase 4 kutsekomisjon:

 1. Priit Päkk – Eesti Maaülikool, Priit.Pakk@emu.ee;
 2. Härmo Hiiemäe – Varbla Kalakasvatuse OÜ, hhiiemae@gmail.com;
 3. Priit Lulla – OÜ AquaMyk Urmeti kalakasvandus, priit.lulla@gmail.com ;
 4. Riina Kalda – Riina Kalda kalamajand Carpio, carpio@hot.ee;
 5. Tiina Matsulevitš – SA Innove, tiina.matsulevits@innove.ee;
 6. Martin Liiv – Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit, martin@kalatalu.ee; kutsekomisjoni esimees
 7. Veiko Vahesalu – Järvamaa KHK, veiko.vahesalu@jkhk.ee; kutsekomisjoni aseesimees
 8. Ann Riisenberg – Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, ann.riisenberg@epkk.ee.

Hobuhooldaja, tase 4 kutsekomisjon:

 1. Astra Nilk – Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts, astranilk@hot.ee – kutsekomisjoni esimees
 2. Helle Kilk- Järvamaa KHK kutseõpetaja, helle.kilk@jkhk.ee,
 3. Therje Prohorova – Eesti Ratsaspordi Liit ja Veskimetsa Ratsakool, therje@ratsaliit.ee, kutsekomisjoni aseesimees
 4. Siim Kroon – OÜ Kirret, tallijuhataja, simpsoneer15@gmail.com
 5. Ülle Parbo – SA Innove, ylle.parbo@innove.ee;
 6. Külli Marrandi – Järvamaa KHK, kylli@marrandi.ee;
 7. Ann Riisenberg – Eesti Põllumeeste Keskliit, ann.riisenberg@epkk.ee.

Looma- ja taimekasvatuse kutsete kutsekomisjon:

 1. Ann Riisenberg – Eesti Põllumeeste Keskliit, ann.riisenberg@epkk.ee, kutsekomisjoni aseesimees;
 2. Siim Riisenberg – Kehtna Mõisa OÜ, siim@kmoy.ee, kutsekomisjoni esimees;
 3. Kerli Ats – Eestimaa Talupidajate Keskliit, kerli@taluliit.ee;
 4. Mae Alviste- Järvamaa Põllumeeste Liit, malviste@gmail.com;
 5. Aive Kupp – Järvamaa Kutsehariduskeskus,  aive.kupp@jkhk.ee;
 6. Miralda Paivel – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, miralda.paivel@gmail.com;
 7. Are Selge – Eesti Maaülikool, are.selge@emu.ee;
 8. Ülle Parbo – SA Innove, ylle.parbo@innove.ee.