Kutsekomisjonid

Loomaarsti abiline, tase 4 kutsekomisjon:

 1. Ulvi Martin – Saare Tallid OÜ loomaarst, ulvi@equigyn.ee;
 2. Kalmer Kalmus – EMÜ loomakliiniku juhataja, kalmer.kalmus@emu.ee;
 3. Priit Koppel – Eesti Loomaarstide Ühingu president, Priit Koppeli Loomakliiniku loomaarst, koseloomakliinik@gmail.com;
 4. Tiina Toomet – Tiina Toometi Kliinik OÜ, loomaarst, toometikliinik@gmail.com, info@toometikliinik.ee;
 5. Janne Orro – Taruste – Orro Kliinik OÜ loomaarst, janne@orrokliinik.ee;
 6. Keida Tirmaste – Männimäe Väikeloomakliinik OÜ, loomaarsti abiline, keida.raamat@gmail.com;
 7. Tiina Matsulevitš – SA Innove, tiina.matsulevits@innove.ee;
 8. Ingrid Lepik– SA Kutsekoda, ingrid.lepik@kutsekoda.ee;
 9. Külli Marrandi – Järvamaa KHK, kylli@marrandi.ee;
 10. – Eesti Maaülikool;
 11. Tiit Siiboja – Minimix Group OÜ loomaarst, tiit.siiboja@gmail.com;
 12. Kairi Hüüdma – Põllumajandusministeerium, Toiduohutuse osakonna loomatervise büroo peaspetsialist, kairi.hyydma@agri.ee;
 13. Ann Riisenberg – Eesti Põllumeeste Keskliit juhatuse liige, info@eptk.ee.

Kalakasvataja, tase 4 kutsekomisjon:

 1. Priit Päkk – Eesti Maaülikool, Priit.Pakk@emu.ee;
 2. Härmo Hiiemäe – Varbla Kalakasvatuse OÜ, hhiiemae@gmail.com;
 3. Priit Lulla – OÜ AquaMyk Urmeti kalakasvandus, priit.lulla@gmail.com ;
 4. Riina Kalda – Riina Kalda kalamajand Carpio, carpio@hot.ee;
 5. Tiina Matsulevitš – SA Innove, tiina.matsulevits@innove.ee;
 6. Ingrid Lepik– SA Kutsekoda, ingrid.lepik@kutsekoda.ee;
 7. Külli Marrandi – Järvamaa KHK, kylli@marrandi.ee;
 8. Evelyn Saluste – Lapavira OÜ Rutikvere Kalakasvatus, evelyn.saluste@mail.ee;
 9. Eduard Koitmaa – Põllumajandusministeerium, eduard.koitmaa@agri.ee;
 10. Ann Riisenberg – Eesti Põllumeeste Keskliit, info@eptk.ee.

Hobuhooldaja, tase 4 kutsekomisjon:

 1. Astra Nilk – Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts, astranilk@hot.ee – esimees
 2. – Eesti Hobusekasvatajate Selts,
 3. Andres Trei – hobusekasvataja Tooma Tall OÜ, tooma.tall@mail.ee,
 4. Helle Kilk- Järvamaa KHK kutseõpetaja, helle.kilk@jkhk.ee,
 5. Therje Prohorova – Eesti Ratsaspordi Liit ja Veskimetsa Ratsakool, therje@ratsaliit.ee, aseesimees
 6. Terje Saks – OÜ Urmas Saksa Hobused, terjesaks@saksahobused.ee
 7. Siim Kroon – OÜ Kirret, tallijuhataja, simpsoneer15@gmail.com
 8. Ülle Parbo – SA Innove, ylle.parbo@innove.ee;
 9. Ingrid Lepik– SA Kutsekoda, ingrid.lepik@kutsekoda.ee;
 10. Külli Marrandi – Järvamaa KHK, kylli@marrandi.ee;
 11. Ann Riisenberg – Eesti Põllumeeste Keskliit, info@eptk.ee.

Põllumajandustöötaja ja -tootja kutsekomisjon:

 1. Ann Riisenberg – Eesti Põllumeeste Keskliit, info@eptk.ee, Kutsekomisjoni aseesimees;
 2. Olav Kreen – Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, olev.kreen@epkk.ee;
 3. Siim Riisenberg – Kehtna Mõisa OÜ, siim@kmoy.ee, Kutsekomisjoni esimees;
 4. Sulev Pihl – Eesti Toiduainete- ja Maatöötajate Keskliit, angaar2@hot.ee;
 5. Riina Kaldaru – Eestimaa Talupidajate Keskliit, riina@taluliit.ee;
 6. Mae Alviste- Eesti Põllumeeste Keskliit, malviste@gmail.com;
 7. Külli Marrandi – Järvamaa Kutsehariduskeskus,  kylli.marrandi@jkhk.ee;
 8. Riho Kala – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, riho@olustvere.edu.ee;
 9. Ain Sildoja – Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, ainsildoja@kehtna.edu.ee;
 10. Are Selge – Eesti Maaülikool, are.selge@emu.ee;
 11. Ingrid Lepik – SA Kutsekoda, ingrid.lepik@kutsekoda.ee;
 12. Liina Kaljula – Põllumajandusministeerium, liina.kaljula@agri.ee;
 13. Raul Rosenberg  – Maaelu Edendamise Sihtasutus, raul.rosenberg@mes.ee;
 14. Ülle Parbo – SA Innove, ylle.parbo@innove.ee.