Karusloomakasvatusspetsialist, tase 5

Karusloomakasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotleja!

Loe kõigepealt läbi Põllumajandustootja, tase 5 kutsestandard!

Kui sa soovid saada karusloomakasvatusspetsialist, tase 5 kutsetunnistust, siis oleks asjakohane tutvuda põllumajandusvaldkonna kutseandmise korraga ja karusloomakasvatusspetsialisti hindamisstandardiga.

Nüüd, kus sa oled kursis karusloomakasvatusspetsialist, tase 5 alusdokumentidega võiksid tähele panna järgmisi asju:

1. Jälgi Eesti Põllumeeste Keskliidu kodulehte www.eptk.ee, kus antakse teada, millal toimub järgmine kutseeksamite voor. Info kodulehele ilmub tavaliselt 2-3 kuud enne eksamit. NB! Jälgi dokumentide esitamise tähtaega!

Reeglina toimuvad karusloomakasvatusspetsialisti, tase 5 kutseeksamid juunis. Toimumise kohtaks on Järvamaa KHK Särevere õpiosakond.

2. Saada meile oma dokumendid kutse taotlemiseks. Selleks on kaks võimalust:

a) täida vormikohane töömapp, avaldus, vormikohane äriplaan, tee oma kehtivast isikuttõendavast dokumendist ja kutse taotlemise tasu tõendavast maksekorraldusest koopia. Põllumajandustootja, tase 5 kutse taotlemise tasu kohta leiad täpsemad instruktsioonid siit: eksamitasu.

VÕI

b) kui sa oled lõpetanud või lõpetamas Põllumajandustootja (karusloomakasvatusspetsialist), tase 5 õppekava, siis kool saadab meile kinnituskirja, selle kohta, et taotleja kõik õpiväljundid on saavutatud. Sina pead sinna lisama avaldusevormikohaselt täidetud äriplaani ja isikuttõendava dokumendi koopia.

3. Kui dokumendid on laekunud kutseandjale (EPKK), vaatab kutsekomisjon teie dokumendid läbi ja vajadusel palub neid täiendada. Kui dokumentidega on kõik korras, saab taotleja kinnituse, et ta on eksamile lubatud. Lisaks antakse täpsemalt teada kuhu ja mis kell ta on oodatud eksamile.

4. Eksamil hindavad taotlejat vähemalt 3 hindajat, kelle ettepaneku alusel teeb kutsekomisjon otsuse kutse andmise kohta. Oluline on teada, et taotleja peab tõendama kõik kutsestandardis kirjas olevad kompetentsid. Otsusest teavitatakse kindlasti ka kutse taotlejat.

5. Peale kutsekomisjoni otsust kutse andmise kohta, tellib kutseandja (EPKK) Kutsekojalt, taotleja andmetega, kutsetunnistuse. Kutsetunnistuse kehtivus on karusloomakasvatusspetsialist, tase 5 kutsel tähtajatu.

Julget pealehakkamist!

Lisainfot saad:

Ann Riisenberg

52 45 875

info@epkk.ee