Põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4

Põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4 osakutse taotleja!

Kui sa soovid saada põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4 osakutsetunnistust, siis oleks asjakohane tutvuda põllumajandusvaldkonna kutseandmise korraga ja põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4 hindamisstandardiga.

Nüüd, kus sa oled kursis põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4 alusdokumentidega võiksid tähele panna järgmisi asju:

1. Jälgi Eesti Põllumeeste Keskliidu kodulehte www.eptk.ee, kus antakse teada, millal toimub järgmine kutseeksamite voor. Info kodulehele ilmub tavaliselt 2-3 kuud enne eksamit. NB! Jälgi dokumentide esitamise tähtaega!

Reeglina toimub põllumajandusmasinatega töötaja osakutseeksam veebruaris ja juunis, toimumise kohtadeks on Järvamaa KHK Särevere õpiosakond ja Olustvere TMK.

2. Saada meile oma dokumendid kutse taotlemiseks. Selleks on kaks võimalust:

a) täida vormikohane töömapp, avaldus, tee oma kehtivast isikuttõendavast dokumendist ja kutse taotlemise tasu tõendavast maksekorraldusest koopia. Põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4 osakutse taotlemise tasu kohta leiad täpsemad instruktsioonid siit: eksamitasu.

VÕI

b) kui sa oled lõpetanud või lõpetamas põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4 õppekava, siis kool saadab meile kinnituskirja, selle kohta, et taotleja kõik õpiväljundid on saavutatud. Sina pead sinna lisama avalduse, ja isikuttõendava dokumendi koopia.

3. Kui dokumendid on laekunud kutseandjale (EPK), vaatab kutsekomisjon teie dokumendid läbi ja vajadusel palub neid täiendada. Kui dokumentidega on kõik korras, saab taotleja kinnituse, et ta on eksamile lubatud. Lisaks antakse täpsemalt teada kuhu ja mis kell ta on oodatud eksamile.

4. Eksamil hindavad taotlejat vähemalt 3 hindajat, kelle ettepaneku alusel teeb kutsekomisjon otsuse kutse andmise kohta. Oluline on teada, et taotleja peab tõendama kõik kutsestandardis kirjas olevad kompetentsid. Otsusest teavitatakse kindlasti ka kutse taotlejat.

5. Peale kutsekomisjoni otsust kutse andmise kohta, tellib kutseandja (EPK) Kutsekojalt, taotleja andmetega, kutsetunnistuse. Osakutsetunnistuse kehtivus on põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4  osakutsel tähtajatu.

Julget pealehakkamist!

Lisainfot saad:

Ann Riisenberg

52 45 875

info@epkk.ee