Loomakasvatuse osakutsed on:

1. Lüpsja, tase 3

2. Lüpsja, tase 4