Looma- ja taimekasvatuse kutsed

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda annab välja looma- ja taimekasvatuse valdkonna kutsetest järgmisi kutseid:

Osakutseid:

Kutseandmine käib vastavalt kinnitatud kutseandmise korrale: