Kriisiküsitlus seisuga 01.02.2015

kusitlusEelmisest küsimisest on möödunud ligi 2 kuud. Sellest oli palju abi meie olukorra selgitamisel poliitikutele ja meediale.
Kuigi positiivseid uudiseid on vähe, võib siiski tunda suuremat arusaamist meie olukorrast ning on lootust, et lähiajal jõutakse ka mõnede konkreetsete otsusteni.

Küsitlus on anonüümne. Küsitlusest saadud andmeid kasutatakse üldistatuna!

Usume, et nende andmete omamine, võimaldam meil saavutada paremaid tulemusi põllumeeste huvide kaitsmisel kriisiolukorras!

Selleks, et küsitluse juurde pääseda, vajutage uudise peale, kus see avaneb uues aknas ja link on aktiivne!

Küsimustiku peaks täitma 1. veebruari seisuga ning vastuseid ootame kindlasti hiljemalt 13. veebruariks

Küsitlus asub siin!


Kommenteerimine on suletud.