Konverents “1000 päeva Euroopa Liidus”

Konverents “1000 päeva Euroopa Liidus” toimus Tartus, 27.veebruar, 2007.a.

Konverentsil käsitleti põhiliselt tänast põllumajanduse konkurentsivõimet ning konkurentsivõime saavutamist aastaks 2013, mis on ette nähtud EL ühisel põllumajanduspoliitikal baseeruva Maaelu Arengukavaga.

Etteakannetest selgus, et Eestis on praegu konkurentsivõimelised 12% põllumajandustootjatest ning põhitegevusega põllumehi, kes toodavad toitu turule, on Eestis ainult 2000.

Põllumeeste üle-euroopalise katusorganisatsiooni COPA-COCEGA esindaja tutvustas ühise põllumajanduspoliitika tulevikku peale 2013. aastat.

Rohked küsimused ja diskussioon viitasid põllumeeste suurele huvile antud probleemide vastu.

Konverentsi viimane tund oli pühendatud erakondade valimisplatvormide ärakuulamisele, põllumeeste ees esinesid Roheliste erakonna, Rahvaliidu ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajad. Teised kutsutud erakonnad teatasid hommikul konverentsil mitteosalemist. Sotsiaaldemokraatide nimel esines siiski erakonna liige Sulev Peets, kes oli selleks volitused saanud erakonna esimehelt Ivari Padarilt.

Arutelust ja disskusioonidest põllumajanduse hetkeseisu ning tuleviku üle võttis osa 392 põllumeest-ettevõtjat.

Deklaratsioon

Pressiteade Konverentsist

Pressiteade poliitikute mitteosalemise kohta Konverentsi

Pressiteade – päeva kokkuvõte

Ettekanded:

E. Tuiksoo, minister, Põllumajandusministeerium
T. Kevvai, asekantsler, Põllumajandusministeetrium
R. Randver, minister, Keskkonnaministeerium
J. Marrandi, Maaelukomisjoni liige, Riigikogu
R. Värnik, direktor, Sotsiaal- ja majandusinistituut, Eesti Maaülikool
A. Mölder, nõukogu esimees, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
A. Bleive, peadirektori asetäitja, PRIA
S. Liivik, eelarveosakond, rahandusminiteeriumiivik


Kommenteerimine on suletud.