Eesti mahetootja Saidafarm pälvis rahvusvahelise Läänemere-sõbraliku talu tiitli

Täna avalikustati Helsingis 2013. aasta Läänemere-sõbralik põllumajandustootja, kelleks osutus Juhan Särgava juhitav OÜ Saidafarm Harjumaalt.

Särgava tõsteti üheksa riigi talunike seast esile uuenduslike, mitmekesiste ja säästlike lahenduste kasutamise eest suurtootmises. Lisaks tunnustusele toetati mahetootjat 10 000-eurose auhinnarahaga.

Neljandat aastat Läänemere äärsetes riikides ühiselt korraldatava konkursi võit tuli Eestisse esmakordselt. 1992. aastast tegutsev Eesti suurimaid mahetootjaid Saidafarm on üks Eesti säästva tootmise pioneere, kes on kasutusele võtnud mitmeid keskkonnasõbralikke ja säästlikke lahendusi, mis aitavad muuhulgas vähendada liigsete toitainete veekogudesse jõudmisest tingitud vetikate vohamist.

«Mahetootmine teenib nii keskkonda kui ühiskonda. Alternatiivsete põllumajandusviiside tutvustamine ja tunnustamine aitab ühiskonnas teadvustada säästva põllumajanduse võimalikkust ja kasu ning ühtlasi inspireerida ka teisi tootjaid,» lausus Saidafarmi eestvedaja Juhan Särgava. «Keskkonnahoidliku ja tervislikku toitu eelistava tarbija kujundamisel mängib samuti olulist rolli tootja.»

Nii rahvusvahelise kui Eesti eelvooru žüriid tõid Saidafarmi puhul esile säästvate ja uuenduslike meetodite rakendamist suures mahus. Näiteks võttis Saidafarm hiljuti kasutusele looduslikke ressursse säästva vee taaskasutamise süsteemi.

«Saidafarmi pikaaegne tegutsemine ning areng näitab, et ka suurtootjad saavad edukalt kaasa aidata Läänemere olukorra parandamisele ning sealjuures olla jätkusuutlikud,» tõdes Eesti vooru žürii liige ja Eestimaa Looduse Fondi põllumajanduse ja merekeskkonna ekspert Aleksei Lotman.

Eestit on eelmistel aastatel rahvusvahelisel konkursil esindanud Viraito OÜ Jõgevamaalt, Marjasoo talu Tartumaalt ja perekond Tobreluts Põlvamaalt.

Postimees
1420782t152hbdf4
Toimetaja:
Kadri Inselberg

Kommenteerimine on suletud.