Uudised


20

mai 2016

2017 otsetoetuste küsitlus

Hea põllumees! Maaeluministeerium on teinud ettepaneku muuta alates 2017 aastast otsetoetusi selliselt, et toetada hetkel sügavas kriisis olevat piimakarjakasvatust. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Põllumeeste Keskliit sooviks teada Teie arvamust tehtud ettepanekute kohta. Palume teie vastuseid küsimustikule võimalikult kiiresti, hiljemalt 1. juuniks, et saaksime koondada ja esitada ministeeriumile sektori  argumenteeritud seisukohad. Link küsitlusele asub SIIN Infoks Maaeluministeeriumi ettepanekute kohaselt võiks alates 2017. aastast vähendada ÜPT ühikumäära...

Loe edasi


20

mai 2016

Põllumeeste Keskliidu presidendiks valiti Tõnu Post

EESTI PÕLLUMEESTE KESKLIIT Pressiteade 18. mai 2016 Põllumeeste Keskliidu presidendiks valiti Tõnu Post Täna, 18. mail Säreveres toimunud Eesti Põllumeeste suurkogul valiti liidu presidendiks Saaremaa Põllumeeste Liidu juht Tõnu Post. „Praegusel põllumajanduse, eriti piimakarjakasvatajate ja seakasvatajate, jaoks väga keerulisel ajal tuleb tublisti panustada põllumeeste koostöö tõhusamaks muutmisele. Pean põllumeeste ühistulist tegevust tuleviku seisukohalt ainuõigeks ja püüan teha kõik, et põllumajandustootjate tulevik läbi koostöö oleks edukas...

Loe edasi


15

apr. 2016

Ilmus Põllumehe Teataja

Ilmus ajakiri Põllumehe Teataja, mille lisatiraaži levitavame Maamessil. Seekordse numbri vahel ilmub ka piimafoorumi kogumik, mis annab ülevaate 2015. aasta novembris toimunud foorumil kõneldust. Põllumehe Teatajast saab lugeda hekseldamise uutest nõuetest, tutvustame Euroopa Liidu toetusi uutele turgudele minekuks, prognoosime vilja hinda, räägime Green Agri projektist, hindame eestlaste piimatarbimist ning tutvustame tarbimiskampaaniad, mis ellu kutsutud piimatootjate toetuseks. Eesti Maaülikool annab ülevaate silo analüüside tulemustest, portreena avame...

Loe edasi


23

veebr. 2016

Ilmus 2016. aasta esimene Põllumehe Teataja

Ajakirja probleemloos räägime seekord loomade registri kannetest: hilinemine ja ebatäpsus vähendab toetussummat, mõjudes valusalt rahakotile. Fookuses on ka toidujulgeolek, sest seakasvatuse isevarustuse tase väheneb kiiresti ja kohalikke tootjaid jääb järjest vähemaks. Portreena kajastame seakasvataja Raul Maripuu tegemisi, kes raskete aegade kiuste alla ei anna ning hoidub tootmise vähendamise teest. Avame ka piimatootjate keskühistu loomise ideed, mille vajalikkuses turu osalised ühel nõul on, lisaks räägime maisisilo...

Loe edasi


15

jaan. 2016

Alates 16.01.2016 hakkab kehtima uus veeseadus

Alates 16.01.2016 hakkab kehtima uus veeseadus. Põllumehed peaksid olema tähelepanelikud ning silmas pidama alates 16.01.2016 kehtima hakanud nõuet, milles alusel võib sõnniku (kuivaine sisaldus alates 25%) auna ladustamist jätkata alates 01.02. Muutunud seaduse kohaselt on sõnniku auna ladustamine keelatud 1.detsembrist kuni 31.jaanuarini. Mitmed veeseaduse muudatused toovad põllumeestele ka leevendust, näiteks NTA alal hakkavad kehtima samad nõuded kogu Eestiga. Väetamisel on lubatud arvestada taime toitainete vajadusega,...

Loe edasi


11

dets. 2015

Ilmunud on Põllumehe Teataja detsembrikuu number

Selle numbri põhiteemaks on metsandus: anname ülevaate metsandussektoris toimuvast, räägime, millised on metsaomanike puidumüügitulud ja -kulud, samuti tutvustame Eestis toodetud metsatehnikat. Probleemloona on fookuses ebaausad kauplemisvõtted, räägime ka kriisiabi väljamaksmisest ning põllumeestele annab nõu Raul Rebane, kuidas ja mil viisil oma muredest rääkima peaks, et sõnum põllumehest positiivsena kõlama jääks. Persooniloos räägib oma tegemistest Erki Oidermaa, mees, kes kuulutati aasta parimaks taimekasvatajaks.  Samuti vastab küsimustele...

Loe edasi


28

okt. 2015

Veekaitse temaatikat käsitlev teabepäev põllumajandustootjatele

Keskkonnaamet korraldab Türil 12. novembril 2015. aastal algusega kell 10.00 veekaitse temaatikat käsitleva teabepäeva põllumajandustootjatele. Kavas on tutvustada veeseaduse põllumajanduse osa muudatusi, põllumajandusliku tegevuse mõju pinna- ja põhjavee kvaliteedile, Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala uue perioodi tegevuskava eelnõu ja eelmainitud ala laiendamise vajalikkust. Samuti käsitletakse veekogumite seisundeid ja tuuakse välja veekeskkonda enim mõjutavad rikkumised.


27

okt. 2015

EestiMAA Heaks teenetemärgid

 “EestiMAA Heaks” teenetemärk on Eesti Põllumeeste Keskliidu kõrgeim autasu, mida antakse välja silmapaistvate teenete eest Eesti maaelu- ja põllumajanduse edendamisel, samuti panuse eest põllumajandushariduse vallas, maakultuuri edendamisel ja teenete eest Eesti Põllumeeste Keskliidu arendamisel.


26

okt. 2015

Ilmunud on Põllumehe Teataja oktoobrikuu number

Selle numbri põhiteemaks on kriis: põllumehed vajavad kriisiabi enne uut aastat ning on oluline, et järgmisse aastasse planeeritaks ka üleminekutoetused. Küsime Urmas Kruuselt, millised on riigipoolsed sammud, vaatame, kuidas läheb Lätis ja Leedus ning anname tagasivaate põllumeeste septembris toimunud meeleavaldusele. Persooniloos räägib oma tegemistest Tõnu Post, mees, kes on elu sisse puhunud Saaremaa Valjala ja Kõljala tootmistele. Samuti kirjutame, mis on toimunud maa hindadega, kuidas...

Loe edasiPage 2 of 612345...Last »