Uudised


09

juuni 2017

Eesti Põllumeeste Keskliit ühines Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga

  8. juunil viidi lõpuni Eesti Põllumeeste Keskliidu ühinemine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga. Ühi­nemise tulemusena läksid MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliidu vara, kohustused ja liikmed üle kojale. „Usun, et kahe suurima põllumajanduse esindusorganisatsiooni ühinemine annab meile palju parema võimekuse rääkida kaasa soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamisel biomajanduse valdkonna arendamiseks Eestis,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. Sõrmuse sõnul koondab koda suurt osa biomajanduse valdkonna ettevõtjatest – põllumajandustootjatest, toiduainetööstusest, metsaühistutest...

Loe edasi


24

apr. 2017

Ilmus ajakiri Põllumehe Teataja

Põllumehe Teataja aprillinumbris kajastame mitut olulist uudist: ühinesid Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Põllumeeste Keskliit, muudatused on tulemas maaelu arengukavasse, kajastame looduskaitsepiirangute hüvitiste küsimusi, tutvustame uusi toetusmeetmeid. Persooniloos jagab Margus Muld oma kogemusi, kuidas käivitada üks edukas piimatootmine: mees sai Maaelu Edendamise Sihtasutuselt ka 2016. aasta parima piimakarjakasvataja aunimetuse. Nõuandeloos kirjutame, millega peab põllumees arvestama võõrtööjõudu palgates, seadusepügalaid vaagides tutvustame veekaitsevööndis karjatamise reegleid. Nõu anname ka...

Loe edasi


06

märts 2017

Ilmus ajakiri Põllumehe Teataja

Põllumehe Teataja kajastab seekord põhjalikumalt uue loodava piimatööstuse saamise lugu, mis hakkab töötlema kuni tuhat tonni toorpiima päevas ja kuulub piimatootjaile endile. Tööstus läheb käiku kolme aasta pärast. Portreeloos kajastame Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt parimaks taimekasvatajaks tituleeritud Hellerma talu peremeest Ivo Eenpalu. „Mulle meeldib, kui näen oma töö tulemust,“ kiidab ta. Tarvilikku infot leiab ka PRIA uute toetuste kohta: märtsis avatav meede on mõeldud põllumajandusettevõtete...

Loe edasi


03

jaan. 2017

ERAKORRALINE KOHANEMISTOETUS PIIMATOOTJATELE

              Toetuste taotlemise aeg Toetust saab taotleda PRIA e-teenuse keskkonna kaudu ajavahemikul 30. jaanuarist kuni 8. veebruarini 2017. Toetuse määr Kuna erakorraliste kohanemistoetuste määramine toimub taotluspõhiselt, siis ei ole piimaveiste puhul toetuse täpset määra fikseeritud, kuid minimaalselt on see 153 eurot. Toetusõiguslike piimaveiste fikseerimise kuupäev Reeglina võetakse toetuste taotlemisel arvesse piimaveiste arv 2016. aasta 1. detsembri seisuga. Piimatootjale esitatavad...

Loe edasi


15

dets. 2016

Ilmus ajakiri Põllumehe Teataja

Põllumehe Teataja saab uuele aastale vastu minna heade uudistega: põllumeestele makstakse nii kriisiabi kui üleminekutoetust. Lisaks keerulisel ajal nii vajalikule rahalisele toele näitab see otsus, et riik peab põllumajandussektorit oluliseks. Vastne maaeluminister Tarmo Tamm kinnitab usutluses Põllumehe Teatajale, et eesmärgiks tuleb võtta võrdsete konkurentsitingimuste tagamine ning abi täiendavate turgude leidmisel. Portreeloos tutvustame Aasta põllumeheks valitud Lembit Paali tegemisi, kes on lisaks tublile tööle põllumehena suur...

Loe edasi


18

okt. 2016

Ilmus Põllumehe Teataja oktoobrinumber

Ilmus ajakirja Põllumehe Teataja oktoobrinumber. Keskendume seekord ekspordi küsimustele: keerulised ajad on pannud põllumehed otsima uusi turge, ent mis tagaks edu? Ja kuidas mõjutavad tulemust konkurentsitingimused? Persooniloos ajame juttu aasta talu tiitliga pärjatud Anno talu pererahvaga, kes leiavad, et talupidamine on elamisviis ja Hiiumaa on parim paik maailmas, kus olla: oma 120-pealise lihaveisekarjaga ollakse täna saarel keskmise suurusega tublid tegijad. Seaduse rubriigis puudutame veeseaduse teemat...

Loe edasi


09

sept. 2016

(M)ÄRKAMINE

Esmaspäeval, 12. septembril toimub Tallinnas Riigikogu ees aktsioon, millega juhitakse avalikkuse ja riigi tähelepanu pikaajalisele kriisile olulistes põllumajandusvaldkondades ning selle tagajärgedele Eesti toidulauale ja maapiirkondadele. Aktsiooniga rõhutame, et põllumeeste hinnangul on viimane aeg teha tõsised järeldused käimasoleva põllumajandussektori kriisi tagajärgedest ja õppida tehtud vigadest. Tallinnas Lossi platsil kell 13.00 algava aktsiooniga juhime avalikkuse tähelepanu Eesti maaelu, põllumajanduse ja toidutootmise probleemidele ning pikaajalisele kriisile Eesti jaoks...

Loe edasi


02

sept. 2016

TEHNIKA TEEVIIT 2016

TEHNIKA TEEVIIT 2016 EESTI KÜNNIMEISTRIVÕISTLUSED 2016 Kehtnas 30.09 ja 01.10.2016 Kutsume osalema! Sellel aastal toimuvad Eesti Künnimeistrivõistlused Kehtnas reedel 30.septembril ja laupäeval 1.oktoobril.Samal ajal toimuvad ka põllumajandustehnika ja muu rasketehnika näitus-töödemonstratsioonid:Tehnika Teeviit 2016. Planeeritavad üritused: Tehnika Teeviit 2016 (põllumajandustehnika, rasketehnika, kaitseväe ja päästeameti tehnika töödemonstratsioonid) Eesti Künnimeistrivõistlused 2016, kõrrepõld 30.09. ja rohumaa 01.10. VIP-de künnivõistlus 30.09.2016. algusega 14.00 Pulling e. raskusvedu traktoritega Künnikoolitus Ekskursioonid Kehtna...

Loe edasi


23

aug. 2016

Ilmus Põllumehe Teataja augustinumber

Ilmus ajakirja Põllumehe Teataja augustinumber. Fookuses on põllumeeste olukord, sest oodatud kriisiabi jätkuvalt ei ole. Seejuures rõhutab Eesti Põllumeeste Keskliidu juht Vahur Tõnissoo, et ka kujunenud olukorras peavad põllumehed kokku hoidma. Usutleme ka Eestimaa Talupidajate Keskliidu uut juhti Kalle Liebertit, kelle hinnangul tuleks Eesti põllumajanduse arendamisel keskenduda rohkem küsimusele, kuidas motiveerida noori põllumajandusega tegelema. Persooniloos teeme juttu Linda Pajo ja Kermo Rannamäega Andri-Peedo kitsekasvatustalust: just...

Loe edasi


14

juuli 2016

Maaeluministri kava jätab toetusest ilma ligi 60% Eesti piimakarjast

EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA EESTI PÕLLUMEESTE KESKLIIT PRESSITEADE juuli 2016 Maaeluministri kava jätab toetusest ilma ligi 60% Eesti piimakarjast Maaeluministri hiljutine kava otsida piimasektori toetamise lahendusi olemasolevate Euroopa Liidu toetuste ümberjagamise teel vähendab kõikide tootjate jaoks niigi madalaid pindalatoetusi. Ühtlasi jäävad toetusest ilma ammlehma- ja lambakasvatajad ning vähenevad aiandustootjate toetused. Kava jätab toetusest ilma ka paljud ettevõtted, kelle lautades peetakse ligi 60% Eesti piimakarjast. „Maaeluministri kava toetuste...

Loe edasiPage 1 of 612345...Last »