Alates 16.01.2016 hakkab kehtima uus veeseadus

Alates 16.01.2016 hakkab kehtima uus veeseadus. Põllumehed peaksid olema tähelepanelikud ning silmas pidama alates 16.01.2016 kehtima hakanud nõuet, milles alusel võib sõnniku (kuivaine sisaldus alates 25%) auna ladustamist jätkata alates 01.02. Muutunud seaduse kohaselt on sõnniku auna ladustamine keelatud 1.detsembrist kuni 31.jaanuarini.

Mitmed veeseaduse muudatused toovad põllumeestele ka leevendust, näiteks NTA alal hakkavad kehtima samad nõuded kogu Eestiga. Väetamisel on lubatud arvestada taime toitainete vajadusega, siiski ei tohi sõnnikuga ühe hektari kohta panna rohkem kui 170 kg lämmastikku ja 25 kg fosforit. Kasutatud fosfori kogust arvestatakse viie aasta keskmisena.

Uue seaduse kohaselt lubatakse Keskkonnaameti nõusolekul ja tingimustel põllumeestel karjatada loomi ka mererannikul.

Kevadel peaksid tähelepanelikud olema põllumehed, kelle põllud on kalletega aladel. Täpsemad nõuded kehtestatakse eraldi määrusega, mis on hetkel valmimisel.

Mitmed olulised uued nõuded Veeseaduses lisanduvad põllumeestele aastatel 2021 ja 2023. Uute nõuete rakendamine toob põllumeestele kaasa suurte investeeringute vajaduse, milleks tuleks võimaluse korral juba praegu teha ettevalmistusi.

Ülevaate muutunud veeseaduse nõuetest leiad SIIT.

Lisainfo Ann Riiseberg EPK juhatuse liige, e-post: info@eptk.ee, tel: 600 8616 või 52 45 875

 


Kommenteerimine on suletud.