Kutseeksamid juunis 2017 – TÄIENDATUD!

 

 

Eesti Põllumeeste Keskliit annab teada, et järjekordsed kutseeksamid toimuvad juunis 2017 alljärgnevalt:

1. Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – Olustvere TMK-s

Grupp A äriplaani kaitsmine 15.06.02.17 algus kell 8:30 peamaja õppeklass nr 232, erialaeksam 15.06.17 algus kell 9:00 õppetalus

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Are Selge Hummuli Agro OÜ, Toivo Lauk FIE, Vahur Vingisaar Vingi Suurtalu OÜ juht

hindamiskomisjon erialaeksam: Miralda Paivel Olustvere TMK kutseõpetaja, Margus Lepp Voore Farm OÜ taimekasvatusjuht, Tiiu Annuk Scandagra Eesti agronoom-nõustaja

Grupp B äriplaani kaitsmine 16.06.02.17 algus kell 8:30 peamaja õppeklass nr 232, erialaeksam 16.06.17 algus kell 9:00 õppetalus

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Are Selge Hummuli Agro OÜ, Toivo Lauk FIE, Vahur Vingisaar Vingi Suurtalu OÜ juht

hindamiskomisjon erialaeksam: Miralda Paivel Olustvere TMK kutseõpetaja, Margus Lepp Voore Farm OÜ taimekasvatusjuht, Tiiu Annuk Scandagra Eesti agronoom-nõustaja

Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.

2. Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – Olustvere TMK-s

Äriplaani kaitsmine 15.06.17 algusega kell 8:30 peamaja õppeklassis nr 230, erialaeksam 15.06.17 algusega kell 9:00 peamaja õppeklassis nr 244

Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Ly Kivikas Kaisma OÜ, Tõnis Tiit Olustvere TMK, Elle Aav FIE raamatupidaja

hindamiskomisjon erialaeksam: Marika Oeselg Olustvere TMK kutseõpetaja, Ivi Randmaa Mangen PM OÜ veisekasvatusjuht, Elle Must Valio Eesti konsulent

3. Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 – Olustvere TMK-s

Äriplaani kaitsmine 16.06.17 algusega kell 8:30 peamaja õppeklassis nr 230, erialaeksam 16.06.17 algusega kell 9:00 peamaja õppeklassis nr 244

Mõlemad eksamid toimuvad varem loositud nimekirja alusel.

hindamiskomisjon äriplaani kaitsmine: Ly Kivikas Kaisma OÜ, Tõnis Tiit Olustvere TMK, Elle Aav FIE raamatupidaja

hindamiskomisjon erialaeksam: Marika Oeselg Olustvere TMK kutseõpetaja, Liilia Tali lambakasvatuse konsulent, Ell Sellis lambakasvataja

4. Hobuhooldaja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas

Grupp A  erialaeksam 07.06.17 algusega kell 09:00 õppetallis

hindamiskomisjoni liikmed: Astra Nilk Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts, Therje Prohorova Eesti Ratsaspordi Liit ja SA Tallinna Ratsaspordikool , Reet Jänes Järvamaa KHK

Grupp B  erialaeksam 08.06.17 algusega kell 09:00 õppetallis

hindamiskomisjoni liikmed: Astra Nilk Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts, Therje Prohorova Eesti Ratsaspordi Liit ja SA Tallinna Ratsaspordikool, Helle Kilk Järvamaa KHK

4. Linnukasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas

Erialaeksam 06.06.2017 algusega kell 9:00, Särevere peamaja, klass 211

hindamiskomisjoni liikmed: Aleksander Lember Eesti linnukasvatajate Selts, Jarno Hermet OÜ Linnu Talu juhatuse liige, Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK kutseõpetaja

5. Taimekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas

Erialaeksam 08.06.2017 algusega kell 9:00, Särevere töökojamaja

hindamiskomisjoni liikmed: Hanno Marrandi Kasti Teravili OÜ juhatuse liige, Taavi Võsa Eesti taimekasvatuse Instituudi teadur, Marek Kõbu Järvamaa KHK tootmisjuht

6. Veisekasvataja, tase 4 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas

Erialaeksam 08.06.2017 algusega kell 7:00, Särevere õppelaut

hindamiskomisjoni liikmed: Elle Must Valio Eesti konsulent, Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK kutseõpetaja, Leonhard Meltsas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu konsulent

7. Veisekasvatustöötaja, tase 3 – Järvamaa KHK Särevere õpiosakonnas

Erialaeksam 08.06.2017 algusega kell 6:30, Särevere õppelaut

hindamiskomisjoni liikmed: Elle Must Valio Eesti konsulent, Mirja-Mai Urve Järvamaa KHK kutseõpetaja, Leonhard Meltsas Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu konsulent

Taimekasvatusspetsialist, tase 5  kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustootja, tase 5 kutsestandardi (taimekasvatusspetsialist) järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustootja, tase 5 kutsestandardi (veisekasvatusspetsialist) järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, eelnevalt koostatud erialase äriplaani, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab põllumajandustootja, tase 5 kutsestandardi (lamba- ja kitsekasvatusspetsialist) järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada eelnevalt koostatud erialane äriplaanavaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Hobuhooldaja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia

2) Kutsekool esitab hobuhooldaja, tase 4 kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Linnukasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (linnukasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Taimekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (taimekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvataja, tase 4 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 4 (veisekasvataja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Veisekasvatustöötaja, tase 3 kutse taotlemiseks on kaks võimalust:

1) Taotleja esitab täidetud töömapi, avalduse, europassi cv, isikuttõendava dokumendi ja kutse tasu maksmist tõendava dokumendi koopia.

2) Kutsekool esitab põllumajandustöötaja, tase 3 (veisekasvatustöötaja) kutsestandardi järgi koostatud õppekava läbinute kohta tõendi, kus kinnitatakse et taotleja õpiväljundid on saavutatud. Lisaks tuleb dokumentidele lisada avaldus, europassi cv ja isikuttõendava dokumendi koopia.

Kutse taotlemise tasu:

Taimekasvatusspetsialist, tase 5 – 200 €

Veisekasvatusspetsialist, tase 5 – 200 €

Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 – 200 €

Hobuhooldaja, tase 4 – 200 €

Linnukasvataja, tase 4 – 200 €

Taimekasvataja, tase 4 – 200 €

Veisekasvataja, tase 4 – 200€

Veisekasvatustöötaja, tase 3 – 200 €

Kutse taotlemise tasu kanda MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliidu SEB arveldusarvele: EE431010002019842001

Makse selgitusse palume märkida ära kindlastu “kutse taotlemise tasu” ja inimese nimi kelle eest on makse tehtud!

Dokumendid saata  07. maiks 2017.a. aadressile:

“Kutsetaotlemine”

Eesti Põllumeeste Keskliit

J. Vilmsi 53 g

Tallinn 10147

või e-postile digitaalselt allkirjastatuna: info@eptk.ee


Kommenteerimine on suletud.