2017 otsetoetuste küsitlus

Hea põllumees!

Maaeluministeerium on teinud ettepaneku muuta alates 2017 aastast otsetoetusi selliselt, et toetada hetkel sügavas kriisis olevat piimakarjakasvatust.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Põllumeeste Keskliit sooviks teada Teie arvamust tehtud ettepanekute kohta.

Palume teie vastuseid küsimustikule võimalikult kiiresti, hiljemalt 1. juuniks, et saaksime koondada ja esitada ministeeriumile sektori  argumenteeritud seisukohad.

Link küsitlusele asub SIIN

Infoks

Maaeluministeeriumi ettepanekute kohaselt võiks alates 2017. aastast vähendada ÜPT ühikumäära 83,66 €/ha-lt 78,13 €/ha-ni, sealjuures tõsta sellest toetusest ülejääv summa tootmiskohustusega seotud toetusele – piimalehma kasvatamise toetusele. Ettepaneku kohaselt makstaks toetust kõikidele piimalehmadele 100€ lehma kohta (siiani maksti kuni 100-pealistele karjadele). Samas lõpetatakse otsetoetustena ammlehma, kitse ja lambakasvatamise toetuste maksmine (seoses loomade arvu suurenemisega) ning väheneks puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (573 €/ha-lt 238 €/ha-ni).

Ettepanekus tugineti EP ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artiklile 52, mille kohaselt saab tootmiskohustusega seotud toetust maksta üksnes raskustes olevale sektorile. Komisjon peab raskustes olevaks sektoriks, mille kasvupind või loomade arv vähenevad, seejuures sotsiaal-majanduslikud aspektid on toetavad.

Maaeluministeerium tõi välja alates 2015. aastast rakendatavad otsetoetused ja põhjendused ning ettepanekud nende muutmiseks alates 2017:

  • Piimalehmakasvatamise otsetoetus (sihtgrupi laiendamine – kogu sektor);
  • Ammlehmakasvatamise otsetoetus (risk jätkamiseks – loomade arv tõuseb);
  • Ute- ja kitsekasvatamise otsetoetus (risk jätkamiseks – loomade arv tõuseb);
  • Puu- ja köögiviljakasvatamise otsetoetus (eelarve korrigeerimine, kuna 2015. a taotlemise andmetel oli toetuse kasvupind väiksem, kui prognoositud).

Eesti esitas enne 2015.a toetuste rakendamist järgmised põhjendused tõendamaks ammlehma- ning ute- ja kitsekasvatuse sektorite raskusi:

  • Toetusega soovisime tagada vähemalt ühe täistöökoha sissetuleku loomise, mis aitab kaasa hõive säilitamisele maapiirkondades
  • Toetustest ilma jäämisel hindasime ohtu sektorile, mis oleks riskiks tootmise langusele ning sektorist lahkumisele

Loomade arvu muutus paneb aga toetuskavaga jätkamise ammlehma ning ute ja kitse sektorites suure küsimärgi alla (ministeeriumi hinnangul on nende toetustega jätkamine:

lehmad

uted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valikud aastaks 2017

Planeeritud on ÜPT vähenemine 5 €/ha, lõpetada ammlehma- ning ute- ja kitsekasvatamise toetuse maksmine ning vähendada puu- ja köögiviljakasvatamise toetuse ühikumäära. Piimalehmakasvatamise otsetoetust planeeritakse maksta kõikidele lehmadele sõltumata karja suurusest.

Kehtiv olukord 2017. aastaks Võimalus 2017. aastaks
Eelarve Ühikumäär* Eelarve Ühikumäär
Ühtne pindalatoetus 81 984 688 83,66 76 570 088 78,13
Rohestamise toetus 37 111 200 37,87 37 111 200 37,87
Noore põllumajandustootja toetus 2 474 080 20,91 2 474 080 19,53
Tootmiskohustusega seotud toetused kokku 4 237 000 9 651 600
– Piimalehmakasvatamise otsetoetus 2 024 000 100 9 051 600 100
– Ammlehmakasvatamise otsetoetus 1 010 000 100
– Ute ja kitsekasvatamise otsetoetus 396 000 15
– Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 807 000 573 600 000 238

 *Ühikumäärad 2015. aasta põhjal

  1. aasta 1. augustiks peab Eesti teavitama komisjoni toetuskavade muudatustest:
  • Ute ja kitse ning ammlehma kasvatamise otsetoetuse andmise lõpetamisest;
  • Piimalehma kasvatamise otsetoetuse sihtgrupi laienemisest senise kuni 100 lehma asemel kogu sektorile;
  • Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse eelarve vähendamisest, kuna 2014. aastal prognoositud sihtgrupp on tegelikkuses väiksem.

Sellega seoses ootame Teie seisukohti ülaltoodud Maaeluministeeriumi ettepanekute kohta.

Palun, vastake küsitlusele!

Ann Riisenberg                                                Roomet Sõrmus

Eesti Põllumeeste Keskliit                            Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda


Kommenteerimine on suletud.