Monthly Archives: mai 2015


27

mai 2015

Põllumajanduse pindalatoetuste väljamaksmise hilinemine tekitaks mitme miljoni euro suuruse kahju ja külvaks segadust

EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA EESTI PÕLLUMEESTE KESKLIIT EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT PRESSITEADE 27. aprill 2015 Põllumajanduse pindalatoetuste väljamaksmise hilinemine  tekitaks mitme miljoni euro suuruse kahju ja külvaks segadust Esmaspäeval Riigikogu Maaelukomisjoni istungil osalenud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektor Jaan Kallas avaldas muret, et PRIA ei suuda ühtse pindalatoetuse väljamakseid teha detsembris, nagu on see tavapäraselt toimunud, vaid peab tõenäoliseks maksete edasilükkumist veebruarisse. Eesti põllumajandusorganisatsioonid kutsuvad valitsust,...

Loe edasi


22

mai 2015

MIKS AINULT EESTI KEELDUB OMA PÕLLUMEESTE AITAMISEST ?

Riiklik üleminekutoetus SAPS-i (ühtse pindalatoetuse kava) rakendavates liikmesriikides. On arusaadav et inimesed, kes ei hooma põllumajandustootmise eripära ning ei tunne maailmas ja Euroopas toimivaid keerulisi toetussüsteeme, ei mõista ka põllumeeste nõudmisi. Kõige lihtsam on ehk neist aru saada võrreldes meie situatsiooni naaberriikidega. Olgu siis ka siinkohal lisatud tabel, mis näitab, kuidas on otsustatud maksta siseriiklikke toetusi teistes Euroopa Liidu uutes liikmesriikides. Tabel on koostatud teiste...

Loe edasi


22

mai 2015

Mida peaks tegema põllumajandustootjate olukorra parandamiseks?

Põllumeeste arvamused Eesti Põllumeeste Keskliit uuris põllumeeste arvamusi, mida peaks tegema kriisiolukorra leevendamiseks ning milliseid põllumeeste poolseid aktsioone peetakse vajalikuks kriisiolukorrale avalikkuse tähelepanu juhtimiseks ning poliitiliste otsuste mõjutamiseks. Allpool toome välja mõned põllumeeste mõtted. “Edasi võiduka krahhini! Tänast põllumajanduspoliitikat iseloomustab ilmekalt Krõlovi valm Siga ja Tamm. Siga otsustas tamme eest hoolt kanda, tassis kogu risu juurte pealt ära, pistis kõik võrsed ja tõrud nahka, tuhnis juurte...

Loe edasi


22

mai 2015

Küsitlus põllumajandustootajate finantsmajandusliku olukorra kohta

Eesti Põllumeeste Keskliit on iga 3 kuu tagant viinud põllumeeste hulgas läbi küsitlusi saamaks ülevaadet nende finants-majanduslikust olukorrast. Küsitlused on olnud anonüümsed ning ei pretendeeri teaduslikule täpsusele, kuid näitavad kindlasti lisaks arvulistele näitajatele ka tendentse ning põllumajandustootjate meeleolusid. Üheks näitajaks, mis viitab olukorra pidevale halvenemisele, on ka vastamisaktiivsuse kasv. Kui novembri küsitlusele saadeti 52 vabatahtlikku vastust ja veebruaris 69, siis maikuu küsitlusele kogunes lühikese aja...

Loe edasi


13

mai 2015

Linnukahjud

Haned ja teised rändlinnud on igal aastal tekitanud põllumeestele miljonite eurode ulatuses kahju. Ära on söödud ja tallatud suuri põlde ja põlluosi. Lubatud peletusvahenditega ei ole tootjad suutnud neid eemal hoida. Lindude kevadine küttimine, mis paljude arvates aitaks on aga keelatud. Linnu- ja loomakahjude hüvitamine riigi poolt on piiratud vähese tähtsusega riigiabi määradega ning seetõttu katab see enamusele tühise osa tegelikust kahjust. Meie eesmärk on...

Loe edasi